Το Διοικητικό Συμβούλιο της COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC. ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €3,1 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες αναφορικά με τη χρήση υπό (2). Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για την εν λόγω χρήση δεν επαρκούν για την ολοκλήρωσή της, η Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την εν λόγω χρήση συμπληρωματικά με νέο τραπεζικό δανεισμό προερχόμενο από πιστωτικό ίδρυμα ή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί από την Costamare Inc.

Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διενεργηθεί αποτίμηση από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή για την εν λόγω επένδυση, όταν αυτή καταστεί συγκεκριμένη.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here