Μεγάλες προοπτικές ανοίγονται για την “Χαλκιαδάκης”, την θυγατρική εταιρεία της “Σκλαβενίτης” που δραστηριοποιείται στην Κρήτη.

Η εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Σκλαβενότη από το 2015, για τη χρήση του 2020 κατέγραψε:

  • Κύκλο εργασιών 172,25 εκατ. ευρώ έναντι 158,967 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019
  • Μικτά κέρδη 49,6 εκατ. ευρώ από 45,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
  • Καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 9,99 εκατ. ευρώ έναντι από 8,165 εκατ. ευρώ το 2019
  • EBITDA 18,687 εκατ. ευρώ ή 10,85% επί κύκλου εργασιών έναντι 15,832 εκατ. ευρώ ή 9,96% επί κύκλου εργασιών το 2019
  • Για το 2020 η πρόταση στη γενική συνέλευση αφορά τη διανομή μερίσματος 9,3 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα η Χαλκιαδάκης σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη, τη μείωση του κόστους και τη δημιουργία κερδοφορίας για τις επόμενες χρήσεις.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, η καθαρή της θέση διαμορφώθηκε σε 22,563 εκατ. ευρώ έναντι 20,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 21,55 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 42,4 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου μέσω καταστημάτων supermarket και cash & carry. Το σύνολο των 39 καταστημάτων της λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ενώ απασχολεί 1.418 εργαζομένους έναντι 1.324 ένα χρόνο πριν. Πέρυσι κατέβαλε για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές που αφορούν στο προσωπικό 23,48 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here