Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα την έκθεσή της που αφορά κρούσματα απάτης με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από 20 φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων πληρωμών. Η απάτη με κάρτες το 2021 συνέχισε την καθοδική της πορεία, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της συλλογής δεδομένων. Αποτελούσε το 0,028% της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες που εκδόθηκαν στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), ύψους 1,53 δισ. ευρώ από συνολική αξία 5,40 τρισ. Συγκριτικά, η απάτη με κάρτες το 2019 ανήλθε σε 1,87 δισ. ευρώ από συνολική αξία 5,16 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό απάτης με κάρτες που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα ήταν 0,048% το 2008.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι απάτης με κάρτες: (1) απάτη με κάρτα που δεν υπάρχει, δηλαδή απάτη που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως σε διαδικτυακές και τηλεφωνικές πληρωμές, χρησιμοποιώντας στοιχεία κάρτας που λαμβάνονται από απάτες όπως το ηλεκτρονικό ψάρεμα. και (2) απάτη με κάρτα, η οποία συνήθως συμβαίνει σε καταστήματα λιανικής και ΑΤΜ και περιλαμβάνει τη χρήση πλαστών καρτών.

Η απάτη με κάρτα, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το 84% της συνολικής αξίας της απάτης με κάρτες το 2021, μειώθηκε κατά 12% από το 2019 μετά την εφαρμογή σε όλη την αγορά ισχυρού ελέγχου ταυτότητας πελατών βάσει της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών της ΕΕ (PSD2). 

Η απάτη με κάρτες μειώθηκε κατά 6% το 2021 από το επίπεδο του 2019, λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης βιομηχανικών προτύπων, τα οποία ήταν αποτελεσματικά στη μείωση των ευκαιριών διάπραξης πλαστών καρτών με μαγνητικές λωρίδες.

Όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις, το μεγαλύτερο μέρος της απάτης με κάρτες τόσο το 2020 όσο και το 2021 αφορούσε διασυνοριακές συναλλαγές. Αν και οι διασυνοριακές συναλλαγές αντιπροσώπευαν μόνο το 11% της συνολικής αξίας των συναλλαγών πληρωμών με κάρτα, αντιστοιχούσαν στο 63% της συνολικής αξίας της απάτης με κάρτες το 2021.