Βελτιωμένα μεγέθη εμφάνισε κατά τη χρήση 2020 ο όμιλος Briq, με τα έσοδα από τις μισθώσεις να αυξάνονται κατά 25,7% στα 3,68 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 21,5% στα 2,24 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατά 22,4% στα 1,65 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, οι επενδύσεις της την 31η Δεκεμβρίου 2020 περιελάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα –τα δυο ανήκουν σε θυγατρικές- συνολικής αξίας 106 εκατ. ευρώ έναντι 22 ακινήτων αξίας 59,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 84 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,36 ανά μετοχή.

Η εταιρεία σημειώνει πως η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου το 2020 από ενοίκια λόγω της πανδημίας ανήλθε σε 954.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% των αναμενόμενων εσόδων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου ήταν 2,067 εκατ. ευρώ έναντι 37,568 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2019, οπότε και περιελάμβαναν μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων της ΑΜΚ των 50 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2019, ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε 18,313 εκατ. ευρώ έναντι 12,412 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η κα. Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε ότι «Τα αποτελέσματα του 2020 επηρεάστηκαν σημαντικά από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Η BriQ Properties παρόλη την δύσκολη συγκυρία κατάφερε να επενδύσει το 100% των κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε 12 μήνες σε ακίνητα με υψηλές αποδόσεις άνω του 7,0%. Επίσης πέτυχε να εδραιώσει την παρουσία της στα ακίνητα logistics κάνοντας δυναμική είσοδο στην αγορά αποθηκευτικών ακινήτων του Ασπροπύργου. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής κίνησης, το 43% της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου την 31.12.2020 ήταν σε ακίνητα αποθηκών και διανομής. Η Εταιρεία θα συνεχίσει το πρόγραμμα επενδύσεών της χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here