Με λεφτά από το ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και με την τεχνοκρατική βοήθεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δημιουργείται μια μεγάλη βεντάλια χρηματοδοτικών εργαλείων, άμεσα διαθέσιμων για την ενίσχυση μικρών μεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην προσπάθεια για επανεκκίνηση.

• Ταμείο Εγγυοδοσίας. Από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου θα εγγυάται το 80% των δανείων των εταιρειών. Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται να κινητοποιήσει 7 δισ. ευρώ και θα αφορά και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.

• Ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών 400 εκατ. ευρώ. Θα προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια επιπλέον 600 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτήσει έργα ενεργειακά, κυκλικής οικονομίας και κρίσιμων υποδομών.

• Soft Finance για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις. Νέο πρόγραμμα επιστρεπτέα ενίσχυσης ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

• Project Preparation Facility. Συντονιστική και χρηματοδοτική δομή που επιταχύνει την ταχεία ωρίμανση μεγάλων έργων υποδομής. Ο προϋπολογισμός είναι 50 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.

• Πρόγραμμα επιχειρηματικών αγγέλων για ενίσχυση των επενδύσεων ιδιωτών σε μικρές εταιρείες με δυναμική. Θα χρηματοδοτηθεί με 30 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους και αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά 60 εκατ. ευρώ.

• Ταμείο συνεπενδύσεων για ξένους θεσμικούς επενδυτές, με πόρους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συνεπενδύει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών.

• Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρηματικούς αγγέλους. Το 50% του ποσού που θα επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που θα συσταθεί, θα αφαιρείται από το φυσικό πρόσωπο. Το κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί ανά έτος να επενδύει έως 300.000 ευρώ συνολικά – 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 3 επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here