Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, ανακοίνωσε ότι στις 21/4/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου της Atale Enterprises, τα οποία ανήλθαν του 5% και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

Συνολικός αριθμός 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0%επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος Atale Enterprises δήλωσε ότι είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Παρόμοια γνωστοποίηση έλαβε η Εταιρεία και από το φυσικό πρόσωπο κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε την ως άνω απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω του ελεγχόμενου από τον ίδιο μετόχου Atale Enterprises.

Νωρίτερα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε ότι έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Περιστέρη, ότι στις 21/04/2021 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 17.011.605, ήτοι ποσοστό 14,6835% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

12.811.605 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 11,0583% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here