Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η μετοχή αντέδρασε ανοδικά, σε μία εμφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός “μαξιλαριού” εν όψει της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
    Σύμφωνα με ανακοίνωση/γνωστοποίηση της εταιρείας προς το χρηματιστήριο αύριο Πέμπτη αρχίζει η διαπραγμάτευση των 66.666.666 (!!!) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ/μετοχή.
Πάντα, με βάση το ΗΔΤ για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφόρησης Επενδυτών στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αμαρουσίου‐Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι Αττικής (κ. Άγγελος Κιοσκλής, τηλ.: 210 637 5000). Μαρούσι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here