Τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα «Ηρακλής» αποφάσισαν οι μέτοχοι της Attica Bank, προκρίνοντας άλλες λύσεις για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων «κόκκινων» δανείων της τράπεζας. 

Attica Bank. Θα δώσουν 490 εκ.€ για να πάρουν μια Τράπεζα που χάνει 20 εκ.€ στο εξάμηνο και θα βγάλει κέρδη το 2024

Σύμφωνα με την KPMG, η Attica Bank έλαβε κατά την διάρκεια του γ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους από τον διεθνή οίκο παροχής πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης για τις ομολογίες υψηλής σειράς εξόφλησης των επίμαχων τιτλοποιήσεων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η διοίκηση προέβη σε αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων για σκοπούς κατάρτισης αφενός, του πλάνου κεφαλαιακών ενεργειών και αφετέρου, του 3ετούς επιχειρηματικού σχεδίου, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια των βασικών μετόχων της τράπεζας. «Το σχέδιο που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30.9.2022 δεν προβλέπει την ένταξη στον ‘Ηρακλή’ λόγω του αυξημένου κόστους του προγράμματος. Αυτό βασίζεται στο spread των ελληνικών ομολόγων και έχει σημειώσει σημαντική άνοδο κατά το 2022, συνεπεία των γεωπολιτικών εξελίξεων και των διαταραχών που αυτές έχουν επιφέρει στις κεφαλαιαγορές. Επιπλέον και σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, με βάση το πλάνο διαχείρισης που έχει εκπονηθεί από τον servicer οι εκτιμώμενες μελλοντικές εισροές υπερκαλύπτουν την καθαρή λογιστική αξία των δύο αυτών χαρτοφυλακίων, έπειτα και από την αφαίρεση των σχετικών αμοιβών διαχείρισης και εξόδων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ως προς τις υπόλοιπες τιτλοποιήσεις (Omega και Metexelixis), στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η διοίκηση της Attica Bank θα προβεί στην ανάθεση σε διεθνή συμβουλευτικό οίκο της εξέτασης εναλλακτικών ενεργειών, με στόχο την περαιτέρω μείωση του πιστωτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων αυτών στον ισολογισμό της κατά τα προσεχή έτη. Αξίζει να αναφερθεί πως η τράπεζα έχει λάβει επιπρόσθετες προβλέψεις απομείωσης, εκτιμώμενου ύψους 300 εκατ. ευρώ συνολικά. 

Νέο επιχειρησιακό πλάνο 5ετίας στην Attica Bank 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here