Οι βασικοί μέτοχοι της Attica Bank (ΤΧΣ, Ellington και ΤΜΕΔΕ) θα βάλουν συνολικά επιπλέον 490 εκατ. Ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, για να κλείσουν την πληγή των κόκκινων δανείων μιας 20ετίας. 

Οι συνεταίροι ΤΜΕΔΕ και Ellington δεσμεύθηκαν ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος ότι θα  βάλουν περίπου 460 εκατ. ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετάσχει στην Αύξηση Κεφαλαίου της Attica Bank με όρους αγοράς (με τους ίδιους όρους που θα συμμετάσχουν οι ιδιώτες επενδυτές ) ώστε να μην υπάρχει θέμα state aid στην τράπεζα.
  • Η Αύξηση κεφαλαίου των 490 εκατ. Ευρώ θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο (300 εκατ. Ευρώ) για να σχηματιστούν προβλέψεις έναντι παλιών  και νεότερων δανείων.
Με τον τρόπο αυτό οι συσσωρευμένες προβλέψεις θα φθάσουν στα 630 εκατ. ευρώ και ο συντελεστής κάλυψης θα φτάσει το 65%.
Τα 190 εκατ. Ευρώ θα καλύψουν τα ελλείμματα των κεφαλαιακών δεικτών, όλα τα έξοδα αναδιάρθρωσης της τράπεζας και κάποια λεφτά θα χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσει η νέα Τράπεζα Αττικής να χορηγεί δάνεια σε υγιές νέο πελατολόγιο.
  • Η Attica Bank (ανακοίνωσε ζημίες ύψους 20,13 εκατ.€ για το πρώτο 6μηνο του 2022, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας) θα περάσει σε λειτουργική κερδοφορία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο τριετίας της Attica Bank προβλέπει διπλασιασμό χορηγήσεων νέων δανείων, με έμφαση δάνεια στους κλάδους υποδομών/κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Προβλέπεται πλήρης αναδιάρθρωση της λειτουργίας της Attica Bank, εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων της (49 καταστήματα), μείωση του λειτουργικού κόστους και ψηφιακός μετασχηματισμός.

Λιγότεροι υπάλληλοι, λιγότερα καταστήματα, περισσότερη τεχνολογία στις διαδικασίες.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here