Με επείγουσες διαδικασίες προχωρά ταχύτατα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 240 εκ. ευρώ, η Attica Bank. Αύριο παρασκευή η μετοχή της τράπεζας θα διαπραγματεύεται για τελευταία φορά με ενσωματωμένο το δικαίωμα στην αύξηση. Τη Δευτέρα η μετοχή ξεκινά τη διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατομμυρίων ευρώ και την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων.

Τα παραπάνω αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας που περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων, αλλά δεν κάνει αναφορά σε νέους μετόχους.

Η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων έχει ορισθεί να είναι η 3η Δεκεμβρίου. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου για να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Η κατανομή των νέων μετοχών και των αδιάθετων θα γίνει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, οπότε θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της αύξησης κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμβρίου.

Χθες ανακοινώθηκαν οι όροι της αύξηση κεφαλαίου της Attica  Bank σύμφωνα με τους οποίους, η αύξηση κεφαλαίου, θα γίνει  με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, του ΤΧΣ, του ΤΜΕΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμά του να αποχωρήσει να θέλει εντός εξαμήνου μετά τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 49,5265 μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας, με τιμή 0,20 ευρώ.

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Δεν πρόκειται να εκδοθούν κλάσματα των νέων Μετοχών και οι νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, εφόσον η διανομή μερίσματος αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Η ανακοίνωση της Attica Bank έχει ως εξής:

Μετά τη σημερινή έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση – διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αύριο 19 Νοεμβρίου, είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης.

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου θα γίνει η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και η προσαρμογή της τιμής της μετοχής.

Στις 23 του μηνός θα καταγραφούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης (record date) και στις 24 Νοεμβρίου θα πιστωθούν τα δικαιώματα προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

Στις 25 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Στις 3 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και στις 8 Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα για την άσκησή τους.

Στις 10 Δεκεμβρίου θα γίνει η κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, θα πιστοποιηθεί η καταβολή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και θα γίνει η ανακοίνωση για την κάλυψή της.

Στις 13 Δεκεμβρίου αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, οπότε και θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται στις 14 Δεκεμβρίου.

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Attica Bank.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here