Πρόκειται για δάνειο ύψους 670 εκατ. ευρώ. Οι συστημικές τράπεζες της χώρα θα χρηματοδοτήσουν την εταιρεία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” (ΔΑΑ) προκειμένου να καταβάλει το τίμημα του 1,34 δισ. ευρώ στο οποίο διαμορφώθηκε η 20ετής παράταση της σύμβασης για το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ένα ποσό της τάξης των 250 εκατ. ευρώ θα διατεθεί  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναμένεται να αντλήσει το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Το καταβαλλόμενο ποσό υπολείπεται του 1,34 δισ. ευρώ, αφού ένα μέρος του ΦΠΑ θα συμψηφιστεί με οφειλές του Δημοσίου.

Το τίμημα επιδιώκεται να καταβληθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του ΤΑΙΠΕΔ σε ό,τι αφορά έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ για το 2018.

Η κοινοπραξία του ΔΑΑ (που ελέγχει το καναδικό συνταξιοδοτικό fund PSP με 40%, το ΤΑΙΠΕΔ με 30%, το Δημόσιο με 25% και μέλη της οικογένειας Κοπελούζου με 5%) πλήρωσε φόρο εισοδήματος 59,7 εκατ. το 2017.

Η εταιρεία διαθέτει κέρδη προς διανομή ύψους 218,4 εκατ. Ωστόσο, δεν διένειμε μέρισμα για τη χρήση του 2017 λόγω των βραχυπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμφωνία επέκτασης της σύμβασης κατά 20 χρόνια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here