του Teemu Lehtinen

Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεται κι εμένα ως εκπροσώπου της remote Gambling Association να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

Η Remote Gambling Association (RGA) είναι ο μεγαλύτερος φορέας των εταιριών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη με έδρα στο Λονδίνο. Τα μέλη μας αντιπροσωπεύουν πάνω από 50% από την νόμιμη αγορά εδώ και πληρώνουν πάνω από 70εκ φόρο κάθε χρόνο στο Ελληνικό δημόσιο. Πολλές άλλες εταιρίες μέλη ενδιαφέρονται να εισέλθουν και να επενδύσουν στην Ελληνική αγορά.

  • Η αγορά των τυχερών παιγνίων μαζεύτηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια αυτή του ΥΠΟΙΚ και της ΕΕΕΠ συνδράμαμε όλοι οι αδειοδοτημένοι  πάροχοι του Ν.4002/11.
  • Στόχος ήταν η πλειοψηφία της δαπάνης στο διαδικτυακό να γίνεται εντός Ελλάδος, να δηλώνεται και να φορολογείται.
  • Το αποτέλεσμα είναι από €215εκ GGR το 2015, να φτάσει στα €391εκ το 2018 με το Kράτος να συμμετέχει με το 35% αυτού αποδίδοντας στα κρατικά ταμεία πάνω από €150εκ για το 2018.

Η Σκοπιμότητα μιας επένδυσης ορίζεται από το κόστος και την προοπτική παραγωγής εσόδων. Συνδυασμός υψηλού Κόστους Εισόδου, Συμμετοχής του Δημοσίου, Φόρου Κερδών Παικτών και Φόρου Εισοδήματος αθροίζονται στο Λειτουργικό κόστος και ορίζουν το ποσοστό Απόδοσης. Αν πειρατικοί πάροχοι προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις, θα προσελκύσουν παίκτες στο παράνομο, περιορίζοντας έσοδα παρόχων και Κράτους.

Η επένδυση σταθμίζεται εξίσου κι από την γραφειοκρατία. Πολλά βήματα του Ν/Σ μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς να επηρεάζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.

Τα σχόλια μας παρουσιάζονται ανά άρθρο του Νομοσχεδίου και το πνεύμα των σχολίων μας ανά άρθρο διέπεται από νόμους και κανόνες και καλύτερες πρακτικές  που ισχύουν σε άλλα κράτη της ΕΕ που έχουν ώριμο περιβάλλον διαδικτυακού στοιχηματισμού και παιγνίου:

Α 190 – A.25 του Νόμου 4002/2001: Να διευκρινιστεί περαιτέρω το πνεύμα του νομοθέτη δηλαδή το Μικτό Κέρδος (Gross Gaming Revenue),  «το ποσό που απομένει από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφού αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά», να συμπεριλαμβάνει τις παροχές σε χρήμα – μπόνους – που συνδράμουν οι πάροχοι σαν επιβράβευση στους παίκτες, έτσι ώστε να μην φορολογείται εις διπλούν.

 

Α 194 – Α.31+Α.49 του 4002/2011: Επειδή η αναφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς έγινε αρχικά στον ενικό αριθμό, να διευκρινιστεί ότι μπορούν να τηρούνται όσοι λογαριασμοί παικτών ο παίκτης επιθυμεί σε όποιο νόμισμα επιτρέπουν οι νόμοι στην Ελλάδα, ώστε να παραμείνουν οι λογαριασμοί αυτών στην Ελλάδα αντί να μεταφερθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Α 32.1 του Νόμου 4002/2011: Σύμφωνα με τον νόμο, «η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους». Φαίνεται ότι οι τροπολογίες δεν τροποποιούν αυτή τη διάταξη.

Ένας τέτοιος περιορισμός φαίνεται να είναι αδικαιολόγητος για δύο τουλάχιστον λόγους:

  • α) η πρόσβαση στα τυχερά παίγνια που προσφέρονται στο διαδίκτυο περιορίζεται κατά αυτόν τον τρόπο για τα άτομα ηλικίας 18 έως 21 ετών αν και αυτοί θεωρούνται, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ως ενήλικες με πλήρη νομική ικανότητα, και
  • β) ο περιορισμός προβλέπει διακριτική μεταχείριση υπέρ των προϊόντων του ΟΠΑΠ, τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πελάτες άνω των 18 ετών (αθλητικά στοιχήματα στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ). Αυτό δημιουργεί αναγκαστικά ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους νόμους ανταγωνισμού της Ε.Ε.

Α 196 – Α.45 του 4002/2011: Το προτεινόμενο κόστος αδειοδότησης €3 εκ για Στοιχηματισμό και €2εκ τα λοιπά παίγνια για 7 χρόνια, είναι αποτρεπτικό για πολλούς παρόχους και το υψηλότερο στην Ευρώπη που έχει μέσο όρο τίμημα λιγότερο από €100.000 ετησίως, έναντι €715.000 αναλογικά στην Ελλάδα.  Τουλάχιστον να καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις κι όχι προκαταβολικά.

Α 198 – Α.46 του 4002/2011: Να διευκρινιστεί στην π.3 ότι η απαγόρευση χορήγησης Άδειας για παρόχους που εμφανίστηκαν στην Μαύρη Λίστα της ΕΕΕΠ «εντός του έτους που προηγήθηκε της υποβολής» αφορά την περίοδο 12 μηνών και όχι το ημερολογιακό έτος. Επίσης, να επιτραπεί στην π.8, στους αιτούντες με εγκατάσταση εκτός Ελλάδος να προσκομίσουν όποια από τα 7 δικαιολογητικά που δεν παρέχονται στην χώρα τους να τα αντικαταστήσουν με Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Α 199 – Α.47 του 4002/2011: Να καταργηθεί στην π.1 η υποχρέωση του παρόχου γνωστοποίησης της πρόθεσης για αλλαγή μετοχικής του σχέσης στην ΕΕΕΠ προς έγκριση απ αυτήν,  με γνωστοποίηση και έγκριση μετά την υλοποίηση της. Ο λόγος είναι ότι, συχνά, αυτές οι ενέργειες δεν είναι γνωστές στους διαχειριστές που συναλλάσσονται με την ΕΕΕΠ η αποτελούν επιχειρηματικό μυστικό που απαγορεύεται να δημοσιοποιηθεί λόγω Σύμβασης Εμπιστευτικότητας (NDA).

Α 200 – Α.48 του 4002/2011: Εμμένουμε στην αδειοδότηση των Ανταλλακτηρίων με κατάργηση της π.4 του Α.48 του 4002/2011. Πέρα από την παρατήρηση περί Μαύρης Λίστας στο Α 198 για τροποποίηση του Α.46 του 4002/2011, να προβλεφθεί η αφαίρεση του «παραβάτη» από την Λίστα μόλις διορθώνει το λάθος του.

 

Α 202 – Α.50 του 4002/2011: Η κατάργηση της π.7 υπονοεί την μη έκπτωση του 35% που αφορά την Συμμετοχή του Δημοσίου από τα Μικτά Έσοδα, και υποβάλλει ξένες εταιρίες να πληρώσουν Ελληνικό εταιρικό φόρο εισοδήματος, πράγμα παράλογο και εντελώς παράνομο. Η υποκατάσταση της από την π.8 είναι ανεπαρκής αφού παραπέμπει στην φορολογία εταιρειών με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που δεν ισχύει για στην παρούσα. Καλύτερα η διατήρηση της π.7 που κάνει ρητή αναφορά στην εφαρμοζόμενη φορολογία, με την τροπολογία για την π.8 πλέον να αποσυρθεί.

 

Α 203 – Α.60 του 4002/2011: Η φορολόγηση των κερδών των παικτών μέσω παρακράτησης διαστρεβλώνει το παίγνιο επειδή αλλοιώνει τις συνθήκες και καταστρατηγεί την ισονομία τους. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη που υποχρεούνται να διατηρούν οι πάροχοι (Α 190 που τροποποιεί Α.25 του 4002/2011) δίνει την δυνατότητα υπολογισμού των κερδών των παικτών σε ετήσια βάση, με την παρακράτηση του ενιαίου φόρου και την απόδοση του από τον πάροχο, όπως ακριβώς προβλέπεται στην υπάρχουσα Τροποποίηση.

 

Α 204 – Μεταβατική Περίοδος: Δεν νοείται οι ηδη αδειοδοτημένοι να υποστούν νέα διαδικασία προσωρινής αδειοδότησης, λήγουσα τον Μάρτιο του 2020, με την προοπτική αυτή να παραταθεί. Κατανοούμε και επικροτούμε ότι η πρόβλεψη αυτή αφορά την λειτουργία του ΟΠΑΠ μετά την απόφαση του ΣτΕ που τον υποχρεώνει να συνταχθεί με την νέα νομοθεσία. Αλλά, με βάση την π.1 του Α.45, φρονούμε πως ο ΟΠΑΠ μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακό παίγνιο γιατί το κάνει ήδη για το ΚΙΝΟ κάποια άλλα διαδικτυακά παίγνια. Προτείνουμε να απαλειφθεί το εδάφιο 24 σειρών από «εφόσον μέσα …έως επικράτεια αμελλητί», αλλά να παραμείνει το ISO 27001. Εξίσου, να επεκταθεί η Μεταβατική Περίοδος στους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων που εκκρεμεί ακόμη από τη ΕΕΕΠ.

 

15/10/2019

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here