Κόκκινα δάνεια που θα φθάσουν έως και τα 45 δισ. ευρώ θα μεταφέρουν οι τράπεζες στην bad bank, τη σύσταση της οποίας επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πρόταση της κεντρικής τράπεζας παρουσιάζεται σήμερα επισήμως  στην κυβέρνηση από τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.

Η πρόταση της ΤτΕ συνδυάζεται με μείωση του αναβαλλόμενου φόρου, που ανέρχεται σε 15,5 δισ.

Η μεταβίβαση των δανείων θα γίνεται στη λογιστική αξία στην οποία οι τράπεζες έχουν εγγράφει αυτά τα δάνεια στα βιβλία τους.

Οι τράπεζες θα παίρνουν ως αντάλλαγμα, ομόλογα της Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού έναντι των χαρτοφυλακίων που μεταβιβάζουν.

Η Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού θα αναλάβει στη συνέχεια να τα τιτλοποιήσει, δηλαδή να τα πουλήσει σε διεθνείς επενδυτές.

Η μεταβίβαση θα γίνει σε τιμές αγοράς και θα συνοδεύεται από κρατική εγγύηση…

H bad bank διαχειρίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών που βασίζονται στον αναβαλλόμενο φόρο, χωρίς να απομειώνει την αξία των υφιστάμενων μετόχων.

Σε όρους κεφαλαιακών αναγκών, το κόστος επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου, σε βάθος χρόνου αντί της εφάπαξ ζημίας που οι τράπεζες υποχρεώνονται να εγγράψουν μέσω της τιτλοποίησης.

Οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις το Μάρτιο του 2020 ανέρχονταν σε 15,5 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Κεντρικής Τράπεζας στα επόμενα τρίμηνα, η συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα προσεγγίσει το 75%.

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται ότι μεγάλο μέρος των εποπτικών κεφαλαίων θα εμφανίζεται ως μη καταβληθέν (με άγνωστο το χρονοδιάγραμμα καταβολής), ενώ τα δικαιώματα ψήφου θα είναι στη διάθεση μετόχων, το κεφάλαιο των οποίων θα έχει ουσιαστικά εξαϋλωθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here