Ξεκινάει σήμερα  και ολοκληρώνεται σε 4 εβδομάδες, στις 25/08/2023 η δημόσια πρόταση της Intracom Properties, 100% θυγατρική της Intracom Holdings τον τομέα ακινήτων, προς τους μετόχους της εισηγμένης «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» (ΚΛΜ) για την απόκτηση, στην τιμή του 1 ευρώ, των υπόλοιπων μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,793% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΚΛΜ (10.373.526 μετοχές).

Στις 12 Μαϊου 2023, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 29.845.692 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 74,207%.

Ο Προτείνων έχει διορίσει την εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ως σύμβουλό́ του. Ο όμιλος θα χρηματοδοτήσει την Δημόσια Πρόταση με δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη συναφθεί σύμβαση με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε..

Η Intracom Properties στο Χρηματιστήριο

Έτσι, ανοίγει περαιτέρω ο δρόμος για την ολοκλήρωση του deal που θα σημαίνει και την είσοδο της Intracom Properties στο ΧΑ. Πρόθεση του ομίλου, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του, είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κ.Λ.Μ. και της θυγατρικής της Κ.Λ.Μ. ΑΤΕ σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο της INTRACOM PROPERTIESΆλλωστετε, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της ΚΛΜ από το Χ.Α. αλλά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Αναφορικά δε με την εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών μέσω των καταστημάτων Mothercare και Ε.L.C. της Κ.Λ.Μ., στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της, ως ξεχωριστής εταιρείας, δια απόσχισης του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική εταιρεία.

Στη νέα θυγατρική της Intracom Holdings με δραστηριότητα το real estate, Intracom Properties, έχει εισφερθεί η ακίνητη περιουσία του ομίλου αξίας 63 εκατ. και βρίσκεται σε εξέλιξη η εξαγορά και στη συνέχεια η συγχώνευση με την Κλουκίνας – Ι. Λάππας (Κ.Λ.Μ.),μετά την οποία ο επενδυτικός βραχίονας του ομίλου στο real estate θα διαθέτει ακίνητα αξίας 113 εκατ. ευρώ με στόχο αυτά να φθάσουν άμεσα τα 200 εκατ. με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να τοποθετείτε χρονικά το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2024 και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή της Intracom Properties στο Χρηματιστήριο.

Σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα της Κλουκίνας Λάππας που αφορά στα καταστήματα Mothercare και ELC, στην πρόσφατη Γ.Σ. της Intracom, o κ. Κλώνης είχε τονίσει ότι ο κλάδος θα αποσχιστεί και θα εισφερθεί σε νέα εταιρεία στην οποία η Intracom Holdings θα ελέγχει το 60% και η κυρία Βιολέτα Λάππα το 40%. «Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ετήσιους τζίρους 25-30 εκατ. ευρώ και είναι κερδοφόρος», υποστήριζε ο κ. Κλώνης. Ο Όμιλος ΚΛΜ σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με 27 καταστήματα (14 στην Αττική) και στη Ρουμανία με 5 καταστήματα. Το 2022 η ΚΛΜ είχε επενδύσεις σε ακίνητα άνω των 39 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων άνω των 50,3 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η θυγατρική ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί στον κ. Ιωάννη Λάππα έναντι € 5 εκατ., αφού προηγουμένως όλα τα λοιπά ακίνητά της έχουν περιέλθει στην Κ.Λ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την Intracom Holdings ελέγχονται και εταιρείες όπως οι INTRADEVELOPMENT A.E. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ποσοστό 82,64%), ΚΕΚΡΩΨ (34,32%), ΙΝΤΡΑΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα (82,64%), NTRACOM VENTURES (100,00%), INTRACOM AVIATION (51,00%) κ.α. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αντιστοιχεί σε €55.611.759. Στο τέλος 2022 εμφάνιζε η Intracom επενδύσεις σε ακίνητα άνω των 49 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Οι αλλαγές

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο που εγκρίθηκε προχτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς ο Προτείνων πιστεύει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει τους σωστούς στόχους για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. και σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα αποκτήσουν ποσοστό άνω του 90% των Μετοχών, δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 27 του Νόμου. Πρόθεση του Προτείνοντα, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του, είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της, Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε., σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο του Προτείνοντα.

Τα ακίνητα της Εταιρείας και της Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. θα αξιολογηθούν και για κάθε ένα θα επιλεγεί η βέλτιστη στρατηγική για μεγιστοποίηση της αξίας τους. Η στρατηγική κατά περίπτωση μπορεί να είναι • ανακαίνιση / ανακατασκευή ή αλλαγή χρήσης και μίσθωση, ή/και • πώληση απευθείας ή ανάπτυξη / ανακατασκευή και πώληση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here