Στα μέσα φθινοπώρου αναμένεται να εισέλθει για πρώτη φορά στην κύρια αγορά του Χ.Α η μετοχή της Interlife.

Αυτό έκανε γνωστό στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Βοτσαρίδης.

Όσο αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση του 2018, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 10,29 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. το 2017,  όπως γνωστοποίησε ο οικονομικός διευθυντής της, Αθανάσιος Πρόιος. Ωστόσο, η εταιρεία πέτυχε, όπως διευκρίνισε, συγκράτηση ζημίας, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 οι αποδόσεις του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου ανέκαμψαν, δίνοντας κέρδη. Τα δε συνολικά τα κέρδη του 2018, σε ό,τι αφορά το core business της εταιρείας, παρέμειναν στα επίπεδα του 2017, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερότητα των επιδόσεών της.

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ανακοινώθηκε επίσης και η διανομή στους μετόχους μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2018, με ημερομηνία αποκοπής την 24η Ιουνίου και καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 22α Ιουλίου.

Ασφάλιστρα, ίδια κεφάλαια και αποθέματα

Τα γραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 63,04 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 75,54 εκατ., αυξημένα κατά 8,31% σε σχέση με το 2017. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 4,52%, στα 108,63 εκατ., ο δείκτης κάλυψης αποθεμάτων παρέμεινε στο 1,67 και οι δείκτες SCR (Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας) και MCR (Ελαχίστου Απαιτούμενου Κεφαλαίου) σημείωσαν αύξηση στο 171,75% (ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί ακομη για το 2021) και στο 581,56% αντίστοιχα (έναντι 140,27% και 510,71% το 2017, αντίστοιχα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here