Ήπια αναπτυξιακή δυναμική -που καταγράφηκε και το περασμένο έτος- διατηρεί η ελληνική οικονομία και το 2019 μολονότι η ευρωπαϊκή οικονομία σημειώνει επιβράδυνση. Παρ’ όλ’ αυτά, υφίστανται  κίνδυνοι σε συγκεκριμένους τομείς.

Αυτό επισημαίνει η Alpha Bank στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως επισημαίνει “σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση (+ 90,6 χιλ. άτομα), έναντι 0,7% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στα ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο του Ιανουαρίου (18,5%), μειωμένο ωστόσο κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018.

Παρά τη βελτίωση, η ανεργία παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας ζωτικής σημασίας τη συνέχιση και ενίσχυση των πολιτικών οι οποίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωσή της. Το ποσοστό των ανέργων στο εργατικό δυναμικό προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 18,5% το 2019, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 2019) και στο 18,2% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Spring 2019)”.

Ποιοι κίνδυνοι παρά την ανθεκτικότητα υφίστανται

Η Alpha Bank σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει “ανθεκτικότητα” στην επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο προειδοποιεί και για ορισμένους κινδύνους οι οποίοι εντοπίζονται γύρω από τα παρακάτω:

  • Πρώτον, η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ενισχύσει τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στoν ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και να διευρυνθεί το έλλειμμα του εμπορικoύ ισοζυγίου.
  • Δεύτερον, η διατήρηση της τρέχουσας ήπιας δυναμικής του ρυθμού μεγέθυνσης ενδέχεται να μην επαρκεί για την ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει θετικός, αλλά ελαφρώς επιβραδυνόμενος από 1,7% το 2018, στο 1,5% το 2019 και στο 1,3% το 2020.

Απασχόληση και ευέλικτες μορφές εργασίας

Σημειώνει παράλληλα ότι ως προς το βασικό χαρακτηριστικό της κατανομής των νέων θέσεων εργασίας μεταξύ πλήρους, μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής εργασία) φαίνεται ότι κερδίζουν έδαφος, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία (“Η ελληνική οικονομία και απασχόληση”, ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 2019).

Συγκεκριμένα, η αναλογία νέων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης και ευέλικτων μορφών εργασίας ήταν 79% προς 21% το 2009, ενώ το 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν στο 45% και 55% (Γράφημα 2). Ειδικότερα, από το 2014 και μετά, οι νέες προσλήψεις που αφορούσαν συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης είναι σταθερά περισσότερες από τις μισές (54% επί των νέων συμβάσεων κατά μέσο όρο για την περίοδο 2014-2019).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here