Αργά χθες το βράδυ, η Marfin Investment Group βασικός μέτοχος του Υγεία ήρθε σε οριστική συμφωνία με το CVC Capital Partners για την εξαγορά του ιδιωτικού νοσοκομείου από το εν λόγω fund. Το CVC ανέβασε την προσφορά από τα 0,92 ανά μετοχή στα 0,95 ανά μετοχή και το διοικητικό συμβούλιο της MIG έκανε αποδεκτή τη νέα δεσμευτική πρόταση.

Παράλληλα απέρριψε την πρόσφορα της Apostolopoulos Holdings η οποία ήταν στο ίδιο ύψους ανά μετοχή.

Η Apostolopoulos Holdings ζητούσε επιπλέον χρόνο, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της MIG είχε από τη μία πλευρά μία δεσμευτική πρόταση και από την άλλη μία μη δεσμευτική πρόταση με πολλές αιρέσεις.

Η τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης του Υγεία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους και αφού υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Το διοικητικό συμβούλιο του βασικού μετόχου, δηλαδή της MIG, απεφάνθη πως η βελτιωμένη προσφορά του fund, η οποία έφτασε το επίπεδο της προσφοράς της εταιρείας συμμετοχών Γ. Αποστολόπουλος, θεωρείται συμφέρουσα διότι δεν περιλάμβανε κανένα όρο και την άμεση δέσμευση για εξαγορά των μετοχών.

Φυσικά την τελική απόφαση θα λάβει η γενική συνέλευση της MIG, η οποία θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. H προτίμηση του CVC έναντι της Αποστολόπουλος Holdings βασίστηκε στο γεγονός ότι η εξαγορά από το fund γίνεται άμεσα και παρασχέθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις για την καταβολή του τιμήματος. Αντίθετα η προσφορά της Αποστολόπουλος θεωρήθηκε χρονοβόρα, καθώς αιτούνταν διαδικασία οικονομικού και νομικού ελέγχου, που θα χρειαζόταν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το CVC Capital Partners είχε προσφέρει 197,97 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου της MIG στο ΥΓΕΙΑ, δηλαδή 0,92 ευρώ ανά μετοχή και η συμφωνία αναμένονταν να ολοκληρωθεί το προηγούμενο Σάββατο

Διαβάστε Αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η MIG ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας πώλησης των μετοχών του ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE και CVC και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα.

Σήμερα, 5 Ιουλίου 2018, η MIG έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,95 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμύριων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Το ΔΣ της MIG σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του, αξιολόγησε την νέα πρόταση της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» με τη παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, Rothschild.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. » ανερχόταν σε €0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την «H.I.G Capital International» («H.I.G»), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνησης, η «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Εν αντιθέσει, η νέα πρόταση από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L» και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.

Το Δ.Σ της MIG αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού.

Το Δ.Σ της MIG θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην εταιρία «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINS S.A.» για τo ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του Ομίλου Υγεία που έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here