του Κώστα Σιαμπράκου, Meizon Παροχή Χρημ. Υπηρεσιών

Η γενική εικόνα στον Θεσμό θα ήταν ακόμη καλύτερη, εάν η Ελληνική μετοχική και ομολογιακή αγορά δεν παρουσίαζε μία κατάσταση στασιμότητας και διερεύνησης κατεύθυνσης – με μειωμένους, μάλιστα, συναλλακτικούς τζίρους. Τούτο το αναφέρουμε, διότι, ακόμη και έναντι των μετοχικών αγορών του Ευρωπαϊκού Νότου δείχνει αισθητή υστέρηση (οι αγορές αυτές κινούνται με μέσο όρο κερδών περί του 3%), ακόμη δε περισσότερο έναντι των ονομαζόμενων αναπτυσσομένων ευρωπαϊκών αγορών (μέση άνοδος άνω του 5%). Παρόλα αυτά, θεωρούμε, ότι το γεγονός είναι πρόσκαιρο (πηγάζει, σαφέστατα, από την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και την εξεύρεση λύσεων σταδιακής διαφυγής από την καραντίνα) και ότι η μελλοντική πορεία θα είναι θετική.

Μεταφράζοντας την παραπάνω εικόνα σε νούμερα, παρατηρούμε ότι το Ενεργητικό στις πρώτες ημέρες του 2021 κινείται αυξητικά κατά 0,29% και έχει διαμορφωθεί στα 8,117 δις €. Η άνοδος της κεφαλαιοποίησης, προέρχεται ουσιαστικά και μόνον από την άνοδο των μεριδίων κατά 0,59%, που αντιστοιχούν σε θετικό τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών, αξίας 30,084 εκατ. €.

Σαφέστατα, καθώς, η μέση απόδοση της αγοράς κινείται με πρόσημο +0,72%, θα αναμέναμε υψηλότερη ενίσχυση του Ενεργητικού. Αυτό δεν συνέβη, διότι, από τις 19 κατηγορίες των Α/Κ, οι 9 υπέστησαν πτωτική μέση απόδοση, εκ των οποίων οι 3 είναι αυτές που επενδύουν άμεσα ή έμμεσα σε Ελληνικούς τίτλους (όπου, λόγω υψηλού μεριδίου αγοράς “ροκάνισαν” την περαιτέρω άνοδο της κεφαλαιοποίησης).

Σε μέση υποχώρηση των καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυσσομένων Χωρών με -1,92%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,83% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -1,47%. Στον αντίποδα, την εντονότερη ενίσχυση καθαρών τιμών επέτυχαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 7,25%. Υπενθυμίζουμε, ότι η α) εν λόγω κατηγορία είχε πέρυσι τις μεγαλύτερες απώλειες -17,54% σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες των Α/Κ και β) τα 7 από τα 8 Α/Κ της κατηγορίας δραστηριοποιούνται στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές αγορές. Σε κέρδη ακολούθησαν τα Funds of Funds Μετοχικά με 3,80% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 2,33%.

Το πιο ευοίωνο γεγονός, στην έναρξη της χρονιάς, είναι ο συνδυασμός της παραμονής της επενδυτικής διάθεσης των μεριδιούχων (που παρατηρείται από τον Μάιο του 2020 και έπειτα) και του υψηλού συναλλακτικού τζίρου στα Α/Κ. Με εκροές έκλεισαν, μόλις, 3 από τις 19 κατηγορίες: τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ, με 2,545 εκατ. €, τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών, με 543 χιλ. € και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου, με 231. Χιλ. €.

Αντιθέτως, υψηλός όγκος εισροών στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 8,066 εκατ. €, στα Funds of Funds Μικτά με 6,605 εκατ. €, στα Μικτά Α/Κ με 5,516 εκατ. €, στα Funds of Funds Μετοχικά με 4,952 εκατ. € και στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 3,798 εκατ. €. 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 19/01/2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here