Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου

Η επιστροφή της μεταβλητότητας στις διεθνείς μετοχικές αγορές δεν διατάραξε την συνεχιζόμενη προσπάθεια του Ενεργητικού να “σβήσει” τις απώλειές του σε σχέση με την έναρξη του έτους, μία προσπάθεια που την έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Νοεμβρίου, τόσο με την αρωγή των αποδόσεων, όσο και της υψηλής έντασης εισροών.

Αναλυτικότερα, η πτώση του Ενεργητικού έχει συρρικνωθεί στο -1,58%, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 10,949 δις. €.

Η υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης κατά 176,111 εκατ. € προέρχεται ξεκάθαρα από τις αρνητικές αποδόσεις των περισσοτέρων κατηγοριών, καθώς οι συναλλαγές των μεριδιούχων σε όλη της διάρκεια της χρονιάς είναι θετικές, με τις εισροές να ανέρχονται σε 540,951 εκατ. €.

Ο μεγαλύτερος όγκος εισροών έχει πραγματοποιηθεί στα Μικτά Α/Κ με 358,700 εκατ. €. Ακολουθούν τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 124,088 εκατ. €, τα Funds of Funds Μικτά με 91,456 εκατ. € και τα Funds of Funds Μετοχικά με 48,796 εκατ. €.

  • Μία ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, τα οποία από εκροές που άγγιζαν τα 182,079 εκατ. € στα τέλη Οκτωβρίου, “γύρισαν” σε θετικό ισοζύγιο, της τάξεως των 27,218 εκατ. €

Εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, όπως και τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη.

Οι δύο κατηγορίες που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό χρηματιστήριο αθροίζουν εκροές αξίας 75,515 εκατ. € (62,970 εκατ. € για τα μεν πρώτα και 12,545 εκατ. € για τα δεύτερα), που είναι υψηλότερες από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ – μάλιστα οι πωλήσεις μεριδίων είναι αδιάκοπες  σε όλη τη διάρκεια του 2022, παρά την πολύ καλή συμπεριφορά της Ελληνικής αγοράς έναντι των ξένων.

Αμέσως επόμενα, σε αξία εξαγορών, είναι τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 41,444 εκατ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 23,811 εκατ. €.

Η συνεισφορά της εβδομάδας που πέρασε στα παραπάνω είναι μικρή άνοδος 0,37% του Ενεργητικού, που αντιστοιχεί σε αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 40,250 εκατ. €.

Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εισροές αξίας 33,345 εκατ. €, αλλά και στις θετικές αποδόσεις τριών κατηγοριών με αθροιστικό σημαντικό μερίδιο αγοράς έναντι του Ενεργητικού (Μικτά Α/Κ Ελλάδας, Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας και Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου).

Η μέση εβδομαδιαία απόδοση ήταν οριακά αρνητική -0,04%, με τις 10 κατηγορίες των Α/Κ να καταγράφουν κέρδη και τις 8 ζημιές.

 

Σε θετική μέση απόδοση ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 2,27%, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 1,05% και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 0,48%, ενώ αντιθέτως σε αρνητικό μέσο πρόσημο τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -1,50%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,24% και τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -0,97%.

Αν και η αξία του όγκου εισροών ήταν υψηλή, η συναλλακτική δραστηριότητα στις περισσότερες κατηγορίες ήταν άκρως υποτονική.

 

Το ενδιαφέρον των μεριδιούχων περιορίστηκε κατά λόγο στα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου και στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, που σημείωσαν θετικό ισοζύγιο συναλλαγών αξίας 18,448 και 12,913 εκατ. € αντιστοίχως.

Εισροές, επίσης, στα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 2,398 εκατ. € (η αναμονή, έστω και μικρών, θετικών επιτοκίων προσελκύει πλέον τους μεριδιούχους στην κατηγορία) και στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 1,406 εκατ. €.

 

Σε αντίθεση, ο όγκος εκροών περιορίστηκε σε μερικές χιλιάδες €, με εύρος από 13 χιλιάδες (Funds of Funds Ομολογιακά) έως και 810 χιλιάδες (Σύνθετα Α/Κ Absolute Return).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 29-11-22 29-11-22 29-11-22
Κατηγορία(ες)   06-12-22 06-12-22 06-12-22 06-12-22 06-12-22
Funds of Funds Μετοχικά 40 701.230.388 155.406.057 -0,55% -0,03% -0,12%
Funds of Funds Μικτά 39 1.787.495.986 442.851.715 -0,11% -0,04% -0,34%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 72.473.729 6.375.759 0,22% -0,02% 0,23%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 390.488.538 61.791.032 0,63% 1,71% 0,02%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 28.545.236 1.847.037 -1,49% 0,01% -1,50%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 184.240.618 29.533.301 -0,99% -0,66% -0,83%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.437.852 894.978 3,96% 0,00% 2,27%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 19.946.071 906.928 -1,24% 0,00% -1,24%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 26.951.878 3.588.589 -0,76% -0,05% -0,97%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.294.292.186 468.077.787 -0,81% -0,14% -0,75%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 65.438.550 15.541.935 -0,03% -0,23% 0,15%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 51 2.755.078.994 311.134.568 0,07% -0,05% 0,15%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 52 718.567.714 148.876.968 0,46% -0,03% 0,13%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.919.034.987 301.423.200 1,50% 0,38% 1,05%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 427.782.531 121.441.100 0,96% 0,03% 0,05%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 77.317.275 21.777.759 0,49% -0,13% 0,42%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 255.236.549 189.162.203 -0,32% -0,32% -0,01%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 221.931.462 22.650.008 9,66% 8,87% 0,48%
ΣΥΝΟΛΑ 353 10.949.490.544 2.303.280.924 0,37% 0,09%  

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here