Οι ισχυροί άνεμοι που βιώσαμε στην εβδομάδα που πέρασε και υποβοήθησαν σε μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξη καταστροφικών πυρκαγιών σε διάφορες περιφέρεις ανά την Ελληνική επικράτεια, δεν έλαβαν χώρα στον Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στον οποίο αντιθέτως κυριάρχησε χαρακτηριστική “άπνοια”.

  • “Άπνοια” που πηγάζει από την (εδώ και δύο, σχεδόν, μήνες) επενδυτική αδιαφορία, λόγω του επενδυτικoύ φόβου που κυριαρχεί στη σκέψη των μεριδιούχων.

Οι τελευταίοι χωρίς εξάρσεις στις επενδυτικές τους κινήσεις, που δεν είναι άλλες από συνεχόμενες εκροές χωρίς (όμως) σημαντικούς όγκους συναλλαγών, σιγά-σιγά “ροκανίζουν” την αξία του θετικού ισοζυγίου εισροών/εκροών – που, ακόμη, παρατηρείται σε μία χρονιά, αν μη τι άλλο, πληθώρας αρνητικών συγκυριών και γεγονότων.

  • Στο παραπάνω μήκος κύματος κινήθηκε ο Θεσμός στο 7ήμερο που διανύσαμε, με την αξία του Ενεργητικού να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στα 10,221 δις €, καθώς α αρνητικός ρυθμός μεριδίων -0,26%, που αντιστοιχεί σε εκροές 9,229 εκατ. €, εξάλειψε τις οποιεσδήποτε θετικές επιπτώσεις της μικρής ανοδικής μέσης απόδοσης 0,15% του συνόλου της αγοράς των Α/Κ.

Ομοίως, από πλευράς αποδόσεων, δεν υπήρξαν οι έντονες συγκινήσεις – αρνητικές ή θετικές – των προηγούμενων εβδομάδων.

  • Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 11 υπέστησαν ζημιές (κυρίως οι ομολογιακές κατηγορίες), οι δε 7 κέρδη.
  • Σε μέση πτωτική απόδοση ξεχώρισαν τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών με -1,28%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών με -1,27% και τα Funds of Funds Ομολογιακά με -0,97%.
  • Στον αντίποδα, την υψηλότερη μέση ανοδική κίνηση καθαρών τιμών επέτυχαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 1,82%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 1,59% και τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 1,47%.

Ο όγκος των συναλλαγών κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σε ουδεμία περίπτωση δεν θυμίζει την ένταση άλλων ανάλογων περιόδων – από τα μέσα Μαΐου και έπειτα, από εβδομάδα σε εβδομάδα η αξία εξασθενίζει, σε πλήρη αντίθεση με το ότι συνέβαινε στη τελευταία (τουλάχιστον) 2ετία. Ακόμη χειρότερα, σε όποιες κατηγορίες παρατηρείται όγκος κινήσεων, αυτές αφορούν κυρίως πωλήσεις μεριδίων.

Για ακόμη μία φετινή εβδομάδα, η κατηγορία που ξεχώρισε σε αξία εκροών ήταν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 3,265 εκατ. € Αμέσως επόμενες, τα Funds of Funds Μικτά με 3,122 εκατ. €, τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 2,585 εκατ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,781 εκατ. €. Εισροές, άξιες λόγου, υπήρξαν μόνον στα Μικτά Α/Κ με 3,548 εκατ. € και στα Funds of Funds Μετοχικά με 897 χιλ. €.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα

α) να διατηρήσουν τις απώλειες του Ενεργητικού, σε σχέση με την έναρξη του έτους, στα επίπεδα του -8,13%, που μεταφράζονται σε απόλυτες απώλειες κεφαλαιοποίησης 904,220 εκατ. €,

β) να αυξήσουν των πτωτικό ρυθμό μεριδίων σε -1,37% και γ) να “ροκανίσουν” τις εισροές σε 66,323 εκατ. € (από 150 εκατ. €, περίπου, προ 2μήνου).

Ως προς τα μερίδια αγοράς έναντι του Ενεργητικού, η πρώτη 5άδα έχει πλέον διαμορφωθεί σε: Μικτά Α/Κ 24,86% (διατήρηση της πρωτιάς εδώ και πολλά έτη), Funds of Funds Μικτά 17,57% (με έξαρση της επενδυτικής προτίμησης στην τελευταία 3ετία), Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 16,11% (με σημαντική υποχώρηση εντός του 2022), Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 11,48% (ποσοστό, που τελικά στην 3ετία μεταβάλλεται, μόνον τις διαθέσεις του ΧΑ και όχι τόσο από τους μεριδιούχους) και τέλος Funds of Funds Μετοχικά με 6,93% (με σαφέστατή άνοδο, παρόμοιου ρυθμού των Funds of Funds Μικτών).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 12-07-22 12-07-22 12-07-22
Κατηγορία(ες)   19-07-22 19-07-22 19-07-22 19-07-22 19-07-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 708.682.506 153.334.335 0,01% 0,32% -0,14%
Funds of Funds Μικτά 40 1.795.503.833 440.748.252 -0,42% -0,11% -0,39%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 75.371.831 6.505.065 -1,06% -0,17% -0,97%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 342.130.267 49.695.446 -0,37% 0,06% -0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 30.113.019 1.858.337 0,63% -0,30% 0,92%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 186.887.299 30.574.606 0,50% -0,09% 1,04%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.420.515 893.973 -2,27% 0,00% -1,27%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 2 29.798.111 10.304.110 1,58% -0,02% 1,59%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 27.411.801 3.626.849 1,55% 0,18% 1,47%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 41 1.173.377.995 483.704.945 1,23% -0,78% 1,40%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 60.263.861 16.461.604 1,95% -0,26% 1,82%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.540.829.782 305.746.926 0,37% 0,00% 0,35%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 703.018.456 152.792.146 -1,24% -0,54% -0,78%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 1.646.808.649 280.539.774 -0,40% -0,23% -0,26%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 432.878.422 121.538.930 -0,61% -0,03% -1,28%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 104.427.775 23.623.854 -0,57% -0,25% -0,46%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 264.023.871 197.099.851 -0,42% -0,25% -0,17%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 12 96.434.041 9.581.453 0,06% -0,03% -0,17%
ΣΥΝΟΛΑ 350 10.221.382.036 2.288.630.457 -0,03% -0,26%  

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here