Η διοίκηση της Alpha Bank ανέθεσε στις τράπεζες Goldman Sachs IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου.

Ο νέος τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή έχει διάρκεια 6 χρόνια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από το πέρας των 5 ετών.

Το νέο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB- από την S&P.

 • «Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τραπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα» τονίζεται στη σχετική ενημέρωση από την τράπεζα.

Mέχρι σήμερα δύο συστημικές τράπεζες βγήκαν φέτος στις αγορές, και μάλιστα με σημαντική υπερκάλυψη του αρχικού στόχου:

Η Eurobank τον Ιανουάριο, αμέσως μετά την αντίστοιχη έκδοση του Ελληνικού Δημοσίου, που εξέδωσε 6ετούς διάρκειας ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σηκώνοντας κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank, που ακολούθησε τον Φεβρουάριο, προβαίνοντας στην έκδοση κεφαλαίου AT1 (Additional Tier I), συγκεντρώνοντας 450 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τον αρχικό της στόχο, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Η σημερινή συγκυρία, εκλαμβάνεται ως «παράθυρο ευκαιρίας» για τις συνθήκες που διαμορφώνουν το κόστος άντλησης κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, δημιουργεί επενδυτικές προσδοκίες .

Με ορόσημο την ημερομηνία των επαναληπτικών εκλογών στις 25 Ιουνίου και τη διαδρομή προς μια σταθερή κυβέρνηση, η αγορά προεξοφλεί τα επόμενα βήματα του τραπεζικού τομέα.

Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Alpha Bank επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού και στη δημιουργία και τη διανομή κεφαλαίων, ενώ βασίζονται στην επιτυχή υλοποίηση του Μετασχηματισμού της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου.

Η Alpha Bank θα συνεχίσει να εστιάζει στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της και να εφαρμόζει συνετή πολιτική στις χορηγήσεις, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει το τελικό στάδιο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για την περαιτέρω συρρίκνωση του Δείκτη ΜΕΑ, διατηρώντας παράλληλα τη διαφοροποιημένη και ανθεκτική βάση χρηματοδότησης που διαθέτει.

Συνοπτικά, οι επικαιροποιημένοι στόχοι για το 2025 είναι:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) σε >€0,3 έως το 2025
 • Αύξηση των εσόδων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε €2,3 δισ. έως το 2025

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE)1 >12% το 2025 υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου
 • Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (Ελλάδα < 35%)
 • Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε < 70 μονάδες βάσης
 • Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET12) σε επίπεδο Ομίλου >16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 • Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ.αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA)
 • Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου στα >€7 δισ. το 2025
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων από ΜΕΑ και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες
 • Αύξηση του Δείκτη FL CET1 στο περίπου 16% το 2025

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

 • 1,4 δισ.ευρώ κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET13 της Διοίκησης, επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους
 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους 2,3 δισ.ευρώ και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους
 • Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA)

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της Διοίκησης, σειρά επενδυτικών οίκων επιβεβαίωσαν τα υψηλά περιθώρια ανόδου της μετοχής της Τράπεζας, χαρακτηρίζοντας τους νέους στόχους που έθεσε η Διοίκηση της Alpha Bank φιλόδοξους, αλλά και εφικτούς.

Συγκεκριμένα, «καθησυχαστικούς» χαρακτηρίζει τους στόχους που έθεσε η Διοίκηση της Τράπεζας η Citigroup για αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) έως το 2025 και για απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) >12% το 2025. Σε αυτή την κατεύθυνση ο επενδυτικός οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο κατά 17% στα 1,75ευρώ από 1,50 ευρώ προηγουμένως.

Από την πλευρά της η Goldman Sachs επιβεβαιώνει την πρόσφατη αναβάθμιση της τιμής-στόχου της Τράπεζας σε 1,95 ευρώ βλέποντας περιθώριο ανόδου 27%, ενώ αναμένει ισχυρότερα κέρδη για το 2023, 2024 και 2025 σε σχέση τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Alpha Bank.

Θετικά ήταν τα σχόλια και της Axia Ventures, η οποία επισημαίνει σε σημείωμά της προς τους επενδυτές πως η Alpha Bank παρέδωσε μία ολοκληρωμένη στρατηγική ενημέρωση για την περίοδο 2023-2025, συνοδευόμενη από ένα σύνολο φιλόδοξων νέων στόχων, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς (Buy) και την τιμή-στόχο στα 2 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 30%.

Σε αύξηση της τάξης του 6% της τιμής – στόχου της μετοχής της Alpha Bank προχώρησε πρόσφατα η Deutsche Bank, θέτοντας ως νέο στόχο τα 1,70, από 1,60 ευρώ και σύσταση αγοράς buy, σημειώνοντας ότι το Investor Day έδειξε ένα πιο φωτεινό δρόμο για την τράπεζα και χαρακτηρίζοντας «λογικούς» τους νέους στόχους.