Πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από την αναβάθμιση της Moody’s, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε να βγεί στις αγορές με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. Ευρώ, με ένα νέο  “πράσινο” πενταετές ομόλογο. 

Η Piraeus εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.(Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων Minimum Required Eligible Liabilities – MREL)

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.