Αν και η Alpha Bank επέστρεψε δανεισμό 4 δισεκ. ευρώ στην ΕΚΤ τους τελευταίους μήνες, η ρευστότητά της αυξάνεται συνεχώς και το ίδιο και οι δείκτες χρηματοδότησης. Η ισχυρή ρευστότητα προέρχεται κατά βάση, από την  ισχυρή καταθετική της βάση η οποία έχει μάλιστα αυξημένη διασπορά.

Συγκεκριμένα η Alpha Bank έχει δείκτη ρευστότητας LDR 164% ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις είναι στο 76% έναντι 108% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ταυτόχρονα η η Alpha έχει διαμορφώσει δείκτη σταθερής χρηματοδότησης (NFSR) 125% δηλαδή πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο (που είναι το 100%) και στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι στο 126%.

Σημαντικοί παράγοντες στη βελτίωση του δείκτη χρηματοδότησης της Τράπεζας, είναι η διαφοροποιημένη καταθετική βάση, η άντληση μακροχρόνιας ρευστότητας και κεφαλαίων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, όπως επίσης και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του ενεργητικού αποτελείται από Υψηλής Ποιότητας Ρευστοποιήσιμα Περιουσιακά Στοιχεία (HQLA).

Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Ισχυρό το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα

Ευρύτερα το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες ρευστότητας, επιβεβαίωσε ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου. «Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι ελληνικές τράπεζες, «λειτουργούν κάτω από ένα ισχυρό εποπτικό πλαίσιο», είπε. «Οι ελληνικές τράπεζες, όχι μόνον δεν υπολείπονται, αλλά ενίοτε έχουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις από τις ευρωπαϊκές, καθώς διαθέτουν ισχυρά διαφοροποιημένη καταθετική βάση ιδιωτών, οι δείκτες ρευστότητάς τους βρίσκονται στο ίδιο ή σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το επιτόκιο του δανειακού χαρτοφυλακίου τους είναι κατά κύριο λόγο κυμαινόμενο, ενώ το 15%-20% περίπου του Ενεργητικού τους αφορά Υψηλής Ποιότητας Ρευστά Στοιχεία Ενεργητικού».

Αυτό είναι σε συνέπεια με την προσέγγιση εφαρμόζει η Τράπεζα στις εκταμιεύσεις δανείων και την πειθαρχία όσον αφορά στην τιμολόγηση, με στόχο τη διατήρηση βιώσιμης και ασφαλούς κερδοφορίας, την οποία ο CEO Βασίλης Ψάλτης χαρακτήρισε «συνετή» μιλώντας με τους αναλυτές των ξένων οίκων.

Η βάση αυτών παραμένει η ισχυρή καταθετική βάση και είναι χαρακτηριστικό ότι CFO του ομίλου Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου χαρακτήρισε στην ίδια συνάντηση «θεμέλιο του σταθερού προφίλ της τράπεζας». Ειδικότερα ο κ. Παπαφαρυφάλλου εντόπισε στους ξένους αναλυτές, ότι το 70% της καταθετικής βάσης είναι εντός των ορίων των καταθέσεων που εγγυάται το τραπεζικό σύστημα.

Η Alpha Bank έθεσε στόχο να διαθέτει δείκτες ρευστότητας μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πολυπληθές καταθετικό κοινό με μικρό συντελεστή συγκέντρωσης, δυναμική τιμολογιακή πολιτική και να έχει σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, έχει θεσπίσει και στελεχώσει τη θέση του Chief Investment Officer, με στέλεχος που προσέλαβε από μεγάλη επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here