Χαμηλότερα επιτόκια, απλούστερες διαδικασίες, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Κεντρικός Στόχος των αλλαγών: να διευρυνθεί η περίμετρος των δανείων που μπορούν να ρυθμιστούν.

Στις βελτιωτικές κινήσεις που πρόκειται να νομοθετηθούν άμεσα είναι:

  1. Η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και η μείωση του επιτοκίου ρύθμισης αυτών των οφειλών από Εuribor +5% που ισχύει σήμερα σε Εuribor +3%.
  2. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού για να μπορούν να εντάσσονται οφειλέτες και με μία και μοναδική οφειλή.
  3. Η ένταξη και νέων κατηγοριών οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων, που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
  4. Η υποχρεωτική αιτιολόγηση της μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος, τόσο από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων όσο και από την πλευρά των οφειλετών και η δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης στην πλατφόρμα.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του εξωδικαστικού μηχανισμού, από το 1,8 δισ. ευρώ που έχει αξιολογηθεί από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, έχει εγκριθεί το 66%, δηλαδή 1,2 δισ. ευρώ.

Aπό τις βασικότερες αιτίες απόρριψης είναι η μη συνυποβολή αίτησης από τον συνοφειλέτη – συνεγγυητή, καθώς και το γεγονός ότι ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει μία από τις οφειλές του.