Περί τους 136.000 ευάλωτους δανειολήπτες, με «κόκκινες» οφειλές που ξεπερνούν τα 11,3 δισ. ευρώ, θα μπορούσε να καλύψει ο Φορέας Ακινήτων, η λειτουργία του οποίου αναμένεται εντός του 2023, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει εισέλθει σε προεκλογική «τροχιά». 

Αυτή είναι η ενημέρωση που φέρεται να έλαβαν οι πέντε ενδιαφερόμενοι (Bain, Cristofferson, Fortress, KAICAN και LCM Capital), αναφορικά με την περίμετρο των δικαιούχων, παράλληλα, με το υπόλοιπο υποστηρικτικό υλικό για τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα.

H συνέχεια στο…