Αλλαγές στο ΔΣ της Yalco μετά την παραίτηση των κ. κ. Ιωάννη Βεζύρογλου και Αμεντέο Οντόνι για προσωπικούς λόγους, με τις από 29/10/2021 επιστολές τους.

Την 1η Νοεμβρίου συνεδρίασε το ΔΣ και εξέλεξε ως νέα μέλη του, σε αντικατάστασή των παραιτηθέντων, τους κύριο Μιχαήλ Μπουτάρη και κυρία Μαριάννα Γερακίτη.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. και με τη συμμετοχή των νέων μελών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

3. Διευθύνων Σύμβουλος: Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

4. Μέλος: Μιχαήλ Μπουτάρης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Μέλος: Μαριάννα Γερακίτη του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ο κ. Μιχαήλ Μπουτάρης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Ιωάννη Βεζύρογλου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here