Όλο και πιο σύνθετο φαίνεται να καθίσταται το θέμα της χρηματοδότησης των Greeks του shipping, μετά την αναγκαστική απορρόφηση της Credit Suisse από την UBS.
Το Banks.com.gr είχε “ανοίξει” το θέμα στις 20 Μαρτίου (“H Credit Suisse, η UBS και οι έλληνες εφοπλιστές) επανήλθε λίγες μέρες αργότερα (23 Μαρτίου), φτάνοντας σήμερα στην “καρδιά” του που αφορά πρωτίστως τα Addional Tier 1 (γνωστότερα ως ΑΤ1 χρέος).
  •    Ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του greek shipping η Credit Suisse (με χαρτοφυλάκιο σε έκθεση 5,2 δισ.$) το πρόβλημα μεταφέρεται πλέον στην UBS, με την διοίκηση της να δρομολογεί-ήδη- την πώληση του μεγαλύτερου μέρους του.
  •    Από τα εύλογα ερωτήματα των ημερών, εάν (και σε ποιο βαθμό) σχετίζονταν έκθεση εφοπλιστών μέσω ΑΤ1 (που “κάηκαν”/μηδένισαν ολοσχερώς) με αντασφάλιση senior (ή διαβαθμισμένων) bonds. 
     Πολλές οι άγνωστες-ακόμη- πτυχές του θέματος, όπως και η έκταση του με πηγές της Ακτής Μιαούλη να πιθανολογούν σημαντικές ανακατατάξεις μεταξύ των εφοπλιστών της ποντοπόρου.