της Ειρήνης Τσεσμελή

Πολύ κουβέντα γίνεται τις τελευταίες μέρες και η αλήθεια ειναι ότι μεγάλες αλλαγές έρχονται, με τις ομολογιακές τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων, των πασίγνωστων πλέον NPLs.

Σύμφωνα  με έγκυρες πηγές, μέχρι και τις τελευταίες μέρες του 2019, πραγματοποιείται αγώνας δρόμου από τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να καταγγελθούν οι δανειακές συμβάσεις σε καθυστέρηση.

  • Αναπόφευκτα όλα τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, καταγγέλλονται και τιτλοποιούνται  προς μεταβίβαση αυτών σε  εταιρείες servicers.
  • Τα δάνεια αυτά  πλέον  κατηγοριοποιούνται  σε υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Με απλά λόγια, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, την δευτερογενή αγορά δανείων τα οποία έχουν μετατραπεί σε ομολογίες. Όπως συμβαίνει και στο Xρηματιστήριο, υπάρχει η  πρωτογενής και δευτερογενής αγορά. Παρόμοιο μοντέλο εφαρμόζεται και σε σχέση με τις μη εξυπηρετούμενες δανειακές συμβάσεις.

Ήδη από τα μέσα του 2019, χιλιάδες οφειλέτες και εγγυητές παρέλαβαν επιστολές από τα τραπεζικά ιδρύματα, με τις οποίες γίνεται γνωστό  ότι η δανειακή τους σύμβαση έχει μεταβιβαστεί. Στο εξής, υπεύθυνη είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού, αλλοδαπής έδρας, και η διαχειρίστρια εταιρεία.

  • Σκοπός της γνωστοποίησης βέβαια ήταν σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών και εγγυητών.

Οι περισσότεροι εξ αυτών που παρέλαβαν ενημερωτικό από τα τραπεζικά ιδρύματα ήταν οφειλέτες και εγγυητές που έχουν υπαχθεί τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της Α κατοικίας. Εννοείται ότι τα δάνεια είναι ενυπόθηκα και με εξασφαλίσεις.

  • Τι σημαίνει αυτό ΚΑΙ ποιες οι ενέργειες που πρέπει να προβεί ο οφειλέτης και ο εγγυητής?

Οι ενέργειες που θα πρέπει να προβεί ο οφειλέτης και ο εγγυητής είναι καταρχήν η απάντηση στην ενημερωτική επιστολή που έλαβε. Μια επιστολή που δεν απαντάτε σημαίνει σιωπηλή αποδοχή.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν τα έννομα συμφέροντα τους. Οι εταιρείες ειδικού σκοπού με έδρα μια ξένη χώρα οφείλει να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα.

Πως μπορεί να ακυρωθεί η Προστασία της Πρώτης Κατοικίας;

Ιδιαίτερη προσοχή και  βαρύνουσα σημασία θα πρέπει να δοθεί σε όσους έχουν ενταχθεί στον Ν. Κατσέλη διαφορετικά θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Πιο συγκεκριμένα ξεκάθαρα ο Νόμος Κατσέλη ορίζει την Ακύρωση της απόφασης του δικαστηρίου  σε περίπτωση που  δεν πληρούνται οι νόμιμες  προϋποθέσεις, δηλαδή:

  • Σε περίπτωση που αλλάζει η επαγγελματική και εισοδηματική κατάσταση του υπαγόμενου και δεν ενημερώσει σχετικά το πιστωτικό ίδρυμα ή την διαχειρίστρια εταιρεία η απόφαση καταπίπτει.
  • Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται οι δόσεις σύμφωνα με την απόφαση, η απόφαση καταπίπτει.
  • Κατόπιν της άρσης του απορρήτου της δήλωσης εισοδήματος και κατόπιν διασταυρώσεων με τον Τειρεσία και την ΑΑΔΕ εφόσον προκύψουν διαφορετικά στοιχεία από τα δηλωθέντα στην απόφαση του δικαστηρίου η απόφαση καταπίπτει.

Τι επακολουθεί σε περίπτωση που καταπέσει η απόφαση?

Από τις εταιρείες servicers θα αναζητηθεί η εξόφληση του συνολικού ποσού της δανειακής σύμβασης ως είχε μετά των τόκων και των σχετικών επιβαρύνσεων.

Εννοείται ότι ΠΑΥΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  η οποία θα είναι διαθέσιμη για πλειστηριασμό.

Εάν οι οφειλέτες έχουν εξαφανισθεί, ή έχουν αποβιώσει  οι εγγυητές είτε έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη, που ισχύουν τα προαναφερόμενα, είτε όχι, βαρύνονται με το δάνειο του οφειλέτη και θα έρθουν άμεσα προ των ευθυνών τους.

  • Μεγάλη προσοχή  λοιπόν για οφειλέτες και εγγυητές στην επαλήθευση των στοιχείων διαβίωσης σύμφωνα με τα οποία  έχουν υπαχθεί στον Ν.Κατσέλη.

 

{Η κυρία Ειρήνη Τσεσμελή είναι Λογιστής-Οικονομικός Σύμβουλος}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here