Το Cyber Insurance & Incident Response Conference 2021 διεξάγεται ψηφιακά μέσα από την LiveOn, την πρώτη πλήρη, all-in-one, ψηφιακή πλατφόρμα για την Επιχειρηματική Επικοινωνία και τα Events, και το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθεσιακό κέντρο της, το LiveOn Expo Complex.

Το συνέδριο έχει στόχο να εξετάσει τους κινδύνους που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων της, να επιφέρουν σημαντικές επιβαρύνσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα και τη φήμη της, καθώς και να βοηθήσει την ανάπτυξη της αγοράς της ασφάλισης cyber insurance, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητά της ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Ο Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΕΕΠ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γεώργιος Ρουσόπουλος παρέθεσε εισαγωγική Ομιλία: «Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων – η εικόνα της Εποπτικής Αρχής» κατά τη διάρκεια του Ciir21.

H Aρχή εστιάζει στην καταγραφή και έρευνα των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε, στο πρώτο 10μηνο του 2021, η Αρχή λαμβάνει 18-20 γνωστοποιήσεις τον μήνα. 

Κοιτώντας τους τομείς που αφορούν τα περιστατικά, το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική οικονομία και μικρότερο κομμάτι αφορά στο δημόσιο.

“Ενδιαφέρον στοιχείο είναι να δούμε πόσα φυσικά πρόσωπα επηρεάζονται από περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Όσο περισσότερα πρόσωπα (πελάτες-συνεργαζόμενοι) τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για μια επιχείρηση” είπε.

Σε ανάλυση 132 περιστατικών, ως δειγματοληψία, βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Το 30% αφορά στο ransomware…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here