της Ελενας Ερμείδου

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται καταγράφουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις, unit linked,όπως αποτυπώνεται στην έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής της ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 με την παραγωγή ατομικών ασφαλίσεων και ομαδικών να αυξάνεται έναντι του πρώτο εξαμήνου 2018, στα 854.791.382 (2018, α’6μηνο795.689.236) εκατομμύρια ευρώ και 362.594.270 (2018, α’,6μηνο 263.132.804) εκατομμύρια αντίστοιχα

Αύξηση νέων εργασιών

Ειδικότερα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στο 1. 217.385.652 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 1.058.822.040 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του 2019, ποσό 365,6 εκατ.  ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (320,3 εκατ.  στις ατομικές ασφαλίσεις και 45,3 εκατ.  στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Τα αντίστοιχα ποσά του α’ εξαμήνου του 2018 ήταν 322,3 εκατ. ευρώ (291,8 εκατ. στις ατομικές και 30,5 εκατ. ευρώ στις ομαδικές). Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 887 χιλ. € (ατομικές ασφαλίσεις 12,1%, ομαδικές ασφαλίσεις 87,9%).

Στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής πτώση παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις ζωής, σχεδόν στασιμότητα οι υγείας – ατυχημάτων – ασθενειών και άνοδο τα επενδυτικά unit linked. Στα ομαδικά πτωτικά κινούνται οι ασφαλίσεις δανειοληπτών, εργαζομένων ενώ ανοδικά τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Στα δίκτυα το μεγαλύτερο μερίδιο 

Την πρωτιά στα κανάλια διανομής ατομικών συμβολαίων ζωής την έχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας ωστόσο το πρώτο εξάμηνο του 2019 το μερίδιο τους μειώνεται ελαφρώς έναντι του πρώτο εξαμήνου του 2018 το οποίο ένα μέρος μετακινείται προς τις τράπεζες και ένα στις άμεσες πωλήσεις. Στις Άμεσες πωλήσεις των ατομικών ασφαλίσεων για το 2019 περιλαμβάνονται: Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 0,7%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 1,0% και Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο) 0,01%.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλίσεων, την πρωτιά κατέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργάσιας παίρνοντας ένα μεγάλο μερίδιο από τις τράπεζες σε σχέση με το 2018 αλλά και από τις άμεσες πωλήσεις. Στα ίδια επίπεδα περίπου βρίσκονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας. Συρρίκνωση καταγράφεται στις άμεσες πωλήσεις. Στις Άμεσες πωλήσεις των ομαδικών ασφαλίσεων για το 2018 περιλαμβάνονται: Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 8,1%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate Sales, Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι) 26,2%, ενώ δεν καταγράφηκαν Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο).

Αύξηση αποζημιώσεων στα ομαδικά, μείωση στα ατομικά

Συνολικά καταβλήθηκαν 785.786.108 ευρώ σε αποζημιώσεις, 511.967.937 ευρώ για ατομικά ασφαλιστήρια έναντι 513.959.622 το πρώτο εξάμηνο του 2018 και 273.818.170 ευρώ για ομαδικά ασφαλιστήρια έναντι 183.327.854 το 2018.

Στην έρευνα του Α΄ εξαμήνου του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 17 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 98,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας1, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν στο 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 5 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 12 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here