του Σπύρου Κυρίτση, προέδρου του ΣΜΕΧΑ

Το 2021 αναμένεται να αποτελέσει –όπως και το προηγούμενο έτος– μια άκρως ενδιαφέρουσα χρηματιστηριακή χρονιά.

Η προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε, μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμένου χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος, την απαρχή της επαναθέρμανσης του ενδιαφέροντος για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώθηκε τόσο στην αύξηση των ενεργητικών των εγχώριων αμοιβαίων κεφαλαίων όσο και στη σημαντική συναλλακτική δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σπύρος Κυρίτσης Πρόεδρος ΣΜΕΧΑ

Όσον αφορά ειδικότερα τη χρηματιστηριακή αγορά, το 2020 χαρακτηρίστηκε, λόγω των πολλών και ειδικών καταστάσεων που επέφερε η πανδημία, από έντονη μεταβλητότητα, αυξημένο –μετά από πολλά έτη– συναλλακτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες ημεδαπούς επενδυτές, με αντίστοιχη μείωση από ξένους επενδυτές.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό της αγοράς το ότι οι δύο τελευταίοι μήνες του προηγούμενου έτους, λόγω των προσδοκιών ότι θα επιστρέψει σύντομα η κανονικότητα μετά την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων κατά τη νόσου Covid-19, εμφάνισαν υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και σημαντική αύξηση των τιμών των μετοχών.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο το ότι το σύνολο των συντελεστών της κεφαλαιαγοράς (ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΕΧΑΕ) κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμόσουν τις επιχειρησιακές συνθήκες λειτουργίας τους στις απαιτήσεις που προέκυψαν από τον Covid, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.

Το 2021 θα αποτελέσει μια εξίσου ενδιαφέρουσα χρονιά για την ελληνική κεφαλαιαγορά, η τάση της οποίας θα καθοριστεί από την ταχύτητα εμβολιασμού του πληθυσμού.

Ειδικά όσον αφορά το σκέλος της θεσμικής λειτουργίας της, αναμένεται να ολοκληρωθούν μια σειρά από σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις, που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να ολοκληρωθεί από το ΥΠΟΙΚ η εξέταση των προτάσεων που έχουν διαμορφώσει από κοινού το σύνολο των θεσμικών φορέων της κεφαλαιαγοράς και οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της αγοράς.

Παράλληλα, έχει συσταθεί από τον αρμόδιο υφυπουργό Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει σχέδιο νόμου με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη θωράκιση και την ενίσχυση της λειτουργίας της.

Ταυτόχρονα, μέσα στο έτος, θα ολοκληρώσει τις εργασίες της μια άλλη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του ΥΠΟΙΚ, που έχει ως έργο την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Συνεγγυητικού.

Όσον αφορά την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, βασικό καταλύτη θα αποτελέσει η ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου η χώρα θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο σχέδιο, που θα έχει ως στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των σημαντικών αυτών κεφαλαίων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Είναι προφανές ότι η επιτυχία του προγράμματος αυτού θα καθορισθεί από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που θα περιληφθούν στο εθνικό σχέδιο, καθώς και από τον τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω κονδυλίων.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης. Ένας σημαντικός αριθμός από τις 180 εισηγμένες εταιρείες οι οποίες απασχολούν περίπου 220 χιλιάδες εργαζομένους, θα είναι μεταξύ των επιλέξιμων κλάδων για τη συμμετοχή τους στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης.

Επιπρόσθετα, εταιρείες που σήμερα δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑ, μέσα από τη συμμετοχή τους στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα επιτύχουν την αύξηση των οικονομικών τους μεγεθών και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο θα αποτελέσει μία από τις ελκυστικές επιλογές για την περαιτέρω μεγέθυνση και εξωστρέφειά τους.

Ένας ακόμα καταλύτης για την πορεία της αγοράς θα είναι η περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Ήδη, μέσω του «Ηρακλή Ι», έγιναν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, ο επερχόμενος «Ηρακλής ΙΙ», σε συνδυασμό με το μέγεθος των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της πανδημίας, θα επηρεάσει αναλόγως την πορεία των τραπεζικών μετοχών και κατ’ επέκταση την τάση της αγοράς.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, που θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην άμεση αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, είναι η εισαγωγή νέων εταιρειών στο χρηματιστήριο. Μετά από μια πολυετή περίοδο, κατά την οποία δεν υπήρξαν δημόσιες εγγραφές, είναι απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εμπλουτιστεί η αγορά με νέες εισαγωγές, οι οποίες θα προσελκύσουν νέους επενδυτές ή και αύξηση του ενδιαφέροντος των υπαρχόντων.

Στα πλαίσια αυτά, αν οι νέες αυτές εισαγωγές περιλαμβάνουν και αποκρατικοποιήσεις, αναμφίβολα θα είναι ένα πολύ ισχυρό σήμα προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις δυνατότητες που προσφέρει το ελληνικό χρηματιστήριο.

……………………………………..

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Ιαν-Φεβ 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here