Από την Κυρέλα Πέτρου

Με τιμή εκκίνησης στα 15 εκατ. ευρώ περίπου θα βγει και πάλι στο «σφυρί» την 1η Νοεμβρίου -αντί για 27 Σεπτεμβρίου, όπως αρχικά προβλεπόταν-, η συνολική περιουσία της πτωχευμένης γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ.

Ο πρώτος πλειστηριασμός που πραγματοποιήθηκε στον περασμένο Δεκέμβριο κρίθηκε άγονος, καθώς στη διαγωνιστική διαδικασία δεν εμφανίστηκε ούτε ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η άλλοτε κραταιά και σήμερα πτωχευμένη ΑΓΝΟ είχε βγει σε πλειστηριασμό κατόπιν σχετικής απόφασης που είχε εκδώσει τον Ιούνιο 2017 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έναντι ελάχιστου τιμήματος 18,281 εκατ. ευρώ.

Πλέον το τίμημα έχει μειωθεί κατά 3 εκατ. ευρώ, ωστόσο και πάλι θεωρείται υψηλό. Ως εκ τούτου, ελάχιστες εκτιμάται ότι είναι οι πιθανότητες να βρεθεί ενδιαφερόμενος επενδυτής. Στην περίπτωση που κηρυχθεί άγονος και ο νέος πλειστηριασμός, θα ξεκινήσει η τμηματική εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Η απόφαση διενέργειας του δεύτερου πλειστηριασμού λήφθηκε από το τμήμα πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι μικρότερο των 500.000 ευρώ, ενώ προσφορές υπό όρο ή αίρεση θεωρούνται άκυρες.

Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς τον σύνδικο, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, των 10 εκατ. ευρώ εντός 60 ημερών και το υπόλοιπο εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατακύρωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΓΝΟ είχε περάσει στα χέρια της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ το 2003. Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, η γαλακτοβιομηχανία είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό είχε καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, ενώ τον Μάρτιο του 2014 σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και στα τέλη του 2014 απέλυσε τους εργαζόμενους της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here