Ο ΟΤΕ σπάει στα 3 και επικεντρώνεται σε περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες…

Η κατάτμηση της μητρικής εταιρείας με τη δημιουργία τουλάχιστον τριών νέων θυγατρικών εταιρειών και η στροφή του ομίλου προς την παροχή περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών αναλύονται διεξοδικά στη προσωπική επιστολή προς το σύνολο των εργαζομένων που έστειλε ο πρόεδρος και διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ παρουσιάζοντας το συνολικό σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Ο με­τασχηματισμός του ομίλου κατά τον κ. Τσαμάζ

  • «Eί­ναι θέμα επιβίωσης και ανά­πτυξης. Οι προκλήσεις είναι παγ­κόσμιες και επιβάλλονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας» …

Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου:

  • Οι τεχνικοί πεδίου, η ομάδα με την καλύτερη εκπαίδευση και τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη χώρα, θα λειτουργήσουν σε 100% αυτόνομη θυγατρική…
  • Όλες οι ομάδες που παρέχουν υπηρεσίες call centers, που αυ­τή τη στιγμή είναι μοιρασμένες σε διαφορετικές εταιρείες του ομίλου, θα συγκεντρωθούν στην 100% θυγατρική, COSMOTE evalue, τη μεγαλύτερη εταιρεία contact center στη χώρα…
  • Τα καταστήματα του ομίλου ΟΤΕ θα λειτουργήσουν ως ξε­χωριστή 100% θυγατρική.

“Θα δώσουμε έτσι τη δυνατότητα στις δύο αλυσίδες καταστημά­των μας, την COSMOTE και τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, να κινούνται με ακό­μη περισσότερη ευελιξία και ταχύτητα στα πρότυπα του μετα­σχηματισμού που γίνεται διε­θνώς σης αγορές λιανικής…”

Οι αλλαγές αυτές θα επιτρέ­ψουν στους τεχνικούς πεδίου, τα call centers, τα καταστήματα και όλους όσοι έχουν την άμε­ση επαφή με τον πελάτη, να  ανταποκρίνονται ταχύτερα και κα­λύτερα στις ανάγκες του πελά­τη, όπως επιτάσσει η νέα ψη­φιακή εποχή.

  • «Το disruption, δηλαδή οι ανατροπές στην αγορά, μπορούν να αλλάξουν ριζικά ολόκληρους κλάδους. Το Uber, το Airbnb, το Netflix, η Amazon είναι τέτοια παραδείγματα. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στις τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να μείνουμε απαθείς μπροστά στην επικείμενη αλλαγή. Οι εταιρείες που κράτησαν μια τέτοια στάση, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα: Motorola, Kodak, Nokia, Thomas Cook και τόσες άλλες που αντιστάθηκαν στην αλλαγή, με ολέθριες επιπτώσεις για τις ίδιες τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here