Με ακόμη αυστηρότερα κριτήρια θα χορηγούνται δάνεια από τις τράπεζες, το 2019.

  • Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ενόψει της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου 9, υποχρεώνει τις τράπεζες σε εξαιρετικά λεπτομερή αποτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνουν και σε αυξημένες προβλέψεις για τις καθυστερήσεις δανείων, ακόμη και για τα δάνεια με εξασφαλίσεις.
  • Για νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, η τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις σταθερές πηγές εισοδήματος για την προγραμματισμένη καταβολή των δόσεων, τη συνολική έκθεση στον δανεισμό, τα κίνητρα ή την προθυμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τα βάρη που έχουν οι εξασφαλίσεις και οι αλλαγές που μπορεί να επέλθουν στην αξία των εξασφαλίσεων αυτών, καθώς και πιθανά έκτακτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here