Η αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο και η επίτευξη μικρότερου ελλείμματος έναντι του στόχου στο 8μηνο βρίσκονται στο επίκεντρο των αναλυτών που εκδίδουν το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας Eurobank «7 Ημέρες Οικονομία».

Η αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαμορφώθηκε στα €173,1 δισεκ. ενισχυμένο κατά €1,5 δισεκ. ή 0,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2021 και κατά €21,3 δισεκ. ή 14,0% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο της τράπεζας, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η συνολική αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε €30,0 δισεκ. ή 21,0%. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται σχεδόν ισομερώς στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά €14,8 δισεκ. ή 12,7% και των επιχειρήσεων κατά €15,2 δισεκ. ή 57,5%.

Το εν λόγω ποσό κατανέμεται σχεδόν ισομερώς στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά €14,8 δισ.. ή 12,7% και των επιχειρήσεων κατά €15,2 δισ. ή 57,5%.

Η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των παραγόντων που δύνανται να εξηγήσουν την αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον καιρό της πανδημίας ξεφεύγει από τα πλαίσια ανάλυσης του δελτίου. Επιπρόσθετα, οι σχετικοί υπολογισμοί υφίστανται περιορισμούς, λόγω των μεθοδολογικών και εννοιολογικών διαφορών ανάμεσα στη ροή της αποταμίευσης (στοιχεία εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί) και της μεταβολής των καταθέσεων ως χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος).

Σε γενικές γραμμές, οι ερμηνευτικοί παράγοντες της ενίσχυσης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα εστιάζονται στην εκούσια και στην ακούσια αποταμίευση των νοικοκυριών, η οποία βασίστηκε σε έναν βαθμό στα μέτρα στήριξης τους διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς και στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Τα εν λόγω κεφάλαια δύναται να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης των δαπανών κατανάλωσης των νοικοκυριών και επένδυσης των επιχειρήσεων αντίστοιχα στο κοντινό μέλλον. Παρά ταύτα, σε κάθε πιθανό υπολογισμό για το μέγεθος των προαναφερθέντων δαπανών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η συνιστώσα της αναστολής των τρεχουσών υποχρεώσεων καθώς είναι ισοδύναμη με τη δημιουργία υποχρεώσεων στο μέλλον

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στην πορεία των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2021, η τράπεζα αναφέρει ότι η ενίσχυσή τους συνοδεύτηκε και από αλλαγή της σύνθεσής τους. Αναλυτικά, οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά €24,7 δισεκ. (67,5%) και €17,9 δισεκ. (31,2%) αντίστοιχα, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις συρρικνώθηκαν κατά €12,8 δισεκ (26,3%).

Η μείωση του κόστους ευκαιρίας από τη διακράτηση ρευστών διαθεσίμων υπό τη μορφή καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου και οι ανάγκες για άμεση ρευστότητα που δημιούργησε η πανδημία εξηγούν εν μέρει τις παραπάνω μεταβολές, καταλήγει η τράπεζα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here