Εύλογα ερωτήματα πυροδότησε η αναφορά της διοίκησης πως
  • “…η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  θα διενεργηθεί με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης...”
για το εάν και κατά πόσον “ανοίγει παράθυρο” για είσοδο νέων μετόχων, για ενίσχυση της θέσης υφιστάμενων ή ακόμη εναλλακτικής στάσης του Δημοσίου.
  •    Με βάση το μετοχολόγιο, οι Ευτύχης Βασιλάκης (με 36,68% του μ.κ), Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης (από 9,48% ο καθένας) και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (με 6,39%) εμφανίζονται με μερίδια μεγαλύτερα του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.
   Ωστόσο είναι γνωστό, πως μειοψηφικό ποσοστό (μικρότερο του 5%) κατέχει ο Αναστάσης Δαυϊδ (A’ Aντιπρόεδρος, με θητεία 16/5/2018-16/5/2021) αλλά και ακόμη 2-3 ηχηρά ονόματα.
  •   Για την αγορά έχει ενδιαφέρον τι στάση θα τηρήσει ο Ευτύχης Βασιλάκης, εάν οι αδελφοί Λασκαρίδη- που παλαιότερα δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο ακόμη και πώλησης του μεριδίου τους-αλλά σε τιμές αρκετά μεγαλύτερες από τα υψηλά του 2019- ενισχύσουν τη συμμετοχή τους ή θα ενισχυθεί η συμμετοχή λ.χ του προέδρου της Coca Cola/HBC ή άλλων.
   Πάντως για την συμμετοχή του Δημοσίου, τα warrants και την αξία συμμετοχής του, στο τέλος 5ετίας οι αναγνώστες του www.NPLConfidential.com  είχαν ενημερωθεί από τις 9 Φεβρουαρίου. 
Αφού ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια, τότε θα χορηγηθεί η κρατική ενίσχυση, ενώ παράλληλα θα εκδοθούν τα warrants με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.
ΤΑ WARRANTS θα αποδοθούν στο δημόσιο και θα παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,65€, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Το δημόσιο θα πάρει πίσω τα χρήματα του όταν η κεφαλαιοποίηση της Aegean θα ξεπεράσει το 1 δισ.€, σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τη διάθεση μερίσματος.