Η Eurobank παραμένει, σταθερά, στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange 4Good (FTSE4GOODIndex Series, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο  κοινωνικής, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και την έμπρακτη δέσμευσή της σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης.

Όπως επιβεβαίωσε η FTSE Russell, ύστερα από ανεξάρτητη αξιολόγηση και σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good, η Eurobank πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στη σειρά των δεικτών FTSE4Good που αξιολογούν την απόδοση εισηγμένων εταιριών ως προς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιδόσεις της Τράπεζας, στο πλαίσιο της ESG (EnvironmentalSocial & Governance) αξιολόγησης για τη διαμόρφωση του δείκτη, υπερβαίνουν το μέσο όρο των αντίστοιχων αξιολογήσεων του εγχωρίου χρηματοπιστωτικού κλάδου .

Η Σειρά Δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών FTSE Russell και αξιοποιείται από πλήθος φορέων της αγοράς στο πλαίσιο της δημιουργίας καθώς και της αξιολόγησης κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων.

Η Eurobank έχει προβεί σε σειρά ενεργειών επιταχύνοντας τη διαδικασία υιοθέτησης ESG κριτηρίων που θα αποτυπώνονται σε  όλες τις δραστηριότητές της. Πιστή στη δέσμευση για  την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, κατέθεσε, ήδη, την πρώτη Έκθεση σχετικά με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της στην ανάληψη ενεργού ρόλου για την επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, για την παρακολούθηση και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει Συστήματα Διαχείρισης και αντίστοιχα μέτρα που εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της για την ορθή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here