Με τιμή 11,14 ευρώ θα διαθέσει τις νέες μετοχές του ο ΟΠΑΠ στους μετόχους οι οποίοι θα επανεπενδύσουν το μέρισμα για να αποκτήσουν επιπλέον μετοχές της εταιρίας, η οποία έτσι θα αυξήσει αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.

Η τιμή αυτή είναι 3% μειωμένη (έκπτωση) από τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακής τιμή της μετοχής, στις τελευταίες 5 συνεδριάσεις.

Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 17 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2020 (δηλαδή από 15.07.2021 έως και 21.07.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 15.07.2021 έως και 21.07.2021, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 11,14 ευρώ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here