Την ετοιμότητα και την ευελιξία που επέδειξε η Alpha Bank, κατά το 2020, να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία, υπογράμμισε στη σημερινή του ομιλία στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ε. Ψάλτης, ο οποίος παρουσίασε μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα και καθοριστικές στρατηγικές κινήσεις της Τράπεζας που την τοποθέτησαν σε θέση σηματωρού στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αξιοσημείωτα επιτεύγματα και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Στα σημαντικότερα γεγονότα που επέτρεψαν στην Alpha Bank να απαλλαγεί από τα βαρίδια της πολυετούς οικονομικής κρίσης και να μετατραπεί σε μία νέα, υγιή και εξωστρεφή Τράπεζα, αναφέρθηκε ο κ. Ψάλτης, συγκαταλέγοντας σε αυτά, την ολοκλήρωση του Project Galaxy, τιτλοποίησης-ορόσημο που εξυγίανε δραστικά τον ισολογισμό της και αποτελεί εφαλτήριο για την επιστροφή της σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, την πρόοδο του εταιρικού της μετασχηματισμού, την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της για την παροχή νέων υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στους Πελάτες καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που επιβραβεύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των Εργαζομένων.

Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank, ανέφερε ότι το 2020, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύθηκε, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται σε 17,3% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,4%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλε η άκρως επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους Ευρώ 0,5 δισ. τον Φεβρουάριο του 2020, κίνηση που επαναλάβαμε και την τρέχουσα χρονιά, με νέα έκδοση Tier II ύψους Ευρώ 0,5 δισ., εξασφαλίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και επιτυγχάνοντας Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ύψους 16,9%, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης της Συναλλαγής Galaxy» επεσήμανε ο CEO και υπογράμμισε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα συνέχισαν να μειώνονται το 2020, κατά Ευρώ 0,6 δισ. στην Ελλάδα και κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε επίπεδο Ομίλου.

Επίσης, σημείωσε ότι η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με τα Κέρδη της Μετά από Φόρους να διαμορφώνονται σε Ευρώ 103,7 εκατ. το 2020, παρά τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων ύψους Ευρώ 283 εκατ. που επέβαλαν οι δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας.

Στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στην πανδημία

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε σημαντική τη στήριξη που παρείχε η Alpha Bank στην ελληνική οικονομία κατά το 2020, μέσα από μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων τόσο Επιχειρήσεων, όσο και Ιδιωτών, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 5,5 δισ. και μέσα από νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 5,6 δισ. κυρίως προς τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη που έχει επιτευχθεί από το 2008.

Προσέθεσε, δε, ότι παράλληλα, η Alpha Bank προσφέρει ενεργά νέες λύσεις «ενίσχυσης» των Πελατών της που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επίπτωση στις πληρωμές τους. Συμπληρωματικά των μέτρων αυτών, αποτελεί το επιτυχημένο πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας «Γέφυρα», στο οποίο έχουν εγγραφεί το πρώτο τρίμηνο 2021 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Alpha Bank που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα χορηγήσεων ύψους περίπου Ευρώ 1,1 δισ.

Η πρώτη αναπτυξιακή ΑΜΚ στο τραπεζικό σύστημα μετά το 2008

Ο CEO αναφέρθηκε και στην επιτυχία της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ., της πρώτης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το 2008.

«Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι ένα θεμελιώδες τμήμα του νέου Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο και θα μας δώσει τη δυνατότητα, την περίοδο 2021-2024: να αξιοποιήσουμε το προβάδισμα της πρώτης κίνησης, εδραιώνοντας θέση σηματωρού στις επιχειρηματικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10%, καθώς και να ενισχύσουμε τις πηγές εσόδων μας με στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία μας με την Generali και η επανατοποθέτηση των διεθνών μας δραστηριοτήτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης για να συμπληρώσει ότι όραμα της Διοίκησης και των Εργαζομένων είναι η Alpha Bank να καταστεί ενεργός φορέας προόδου και αλλαγής, πρωταγωνιστώντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας, αναγνωρίζοντας την απαίτηση, ειδικά των νεότερων γενεών, για βιωσιμότητα, διαφάνεια και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση.

Εταιρική Υπευθυνότητα στην περίοδο της πανδημίας

Ο CEO του Ομίλου παρουσίασε και τον αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης, το 2020. Όπως σημείωσε, η Τράπεζα, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των Πελατών και των Εργαζομένων της, ενεργοποίησε όλα τα ψηφιακά της δίκτυα, ώστε το σύνολο των Ιδιωτών και εταιρικών της Πελατών να μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Παράλληλα, το 2020, η Alpha Bank κάλυψε τις ανάγκες σε ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε τρία Nοσοκομεία αναφοράς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ στήριξε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ηλικιωμένων των Γιατρών του Κόσμου, για την επείγουσα παρέμβαση στους ευάλωτους συμπολίτες μας, ηλικίας άνω των 60 ετών που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Για 8η συνεχή χρονιά υλοποιεί το Πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την υγεία”.

Από την έναρξη του Προγράμματος το 2014 έως σήμερα, έχουν παραδοθεί συνολικά περισσότερα από 240.000 ιατρικά μηχανήματα, συσκευές και είδη ιατροφαρμακευτικού υλικού στα ιατρεία 64 νησιών με συνολικό πληθυσμό 800.000 κατοίκους και εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο.

Η διατήρηση της ισχυρής θέσης της Alpha Bank, αποτέλεσμα της αφοσίωσης και του επαγγελματισμού του Προσωπικού της και της θερμής υποστήριξης των Μετόχων της

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα, «με έναν και μόνον στόχο: τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους, τους Πελάτες και τη χώρα μας», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους Εργαζόμενους της Alpha Bank για την αφοσίωση και των επαγγελματισμό που επέδειξαν παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Τέλος, απηύθυνε τις θερμές του ευχαριστίες στους Μετόχους, υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, επιβεβαίωσαν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. «Οι Μέτοχοι μάς τοποθέτησαν έτσι, στη θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας, ώστε, σύντομα, να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, κατά τα χρόνια της κρίσης», κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here