Συνεχίζεται η εκταμίευση για την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω του προγράμματος Market Pass. H Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην πληρωμή σε ποσό άνω των 200 εκατ. ευρώ στους περίπου 2,9 εκατ. δικαιούχους του προγράμματος για την ενίσχυση των ψηφιακών χρεωστικών καρτών Μαΐου και των τραπεζικών λογαριασμών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου (έχουν υπολογιστεί και οι επανυποβληθείσες αιτήσεις Απριλίου).

Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν

Μέσω Δικαιούχοι Ποσό

Τραπεζικής Κατάθεσης σε λογαριασμό για Μάιο-Ιούλιο 2023 2.195.188 177.868.627,20 €

Ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Μαΐου 2023    645.249 24.068.456 €

Σύνολα 2.840.437 201.937.083,20 €

Το Market Pass εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στις 17 Δεκεμβρίου 2022, ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου 2023 και με την ολοκλήρωση του, 25 ημέρες μετά (15 Μαρτίου), ενισχύονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας περίπου 2,9 εκατ. δικαιούχοι του προγράμματος με 500 εκατ. ευρώ (σε σύνολο εξαμήνου Φεβρουάριος – Ιούλιος 2023).

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και στην επίτευξη ψηφιακών δράσεων ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων, όπως το Market Pass.

O διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης τόνισε χαρακτηριστικά για το Market Pass: «Η ψηφιακή πολιτική συνιστά μια εξ ορισμού κοινωνική πολιτική για όλους και ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Έτσι, κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας με ταχύτητα, συνέπεια και διαφάνεια το market pass σε χρόνο ρεκόρ ενώ ενισχύσαμε χθες πάλι τους περίπου 2,9 εκατ. δικαιούχους του προγράμματος με 200 εκατ. ευρώ».