Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 38,2% και διαμορφώθηκε σε Euro990,8 εκατ. έναντι Euro717,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε

  • €175,3 εκατ. έναντι €145,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις θετικές επιδόσεις του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Euro81,6 εκατ. έναντι Euro83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), διαμορφώθηκαν σε Euro0,571 έναντι Euro0,587 το Α’ Εξάμηνο του 2018.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, “οφείλεται στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η Εταιρεία στο Α’ Εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το Euro1 δισ. σε επίπεδο εξαμήνου”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here