Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου

Με άνοδο διαρκείας του Ενεργητικού του Ελληνικού Θεσμού των Αμοιβαίων έχει ξεκινήσει το έτος, καθώς η κινητικότητα των ΑΕΔΑΚ με τη δημιουργία νέων προϊόντων παραμένει αμείωτη, όπως βέβαια και οι νέες τοποθετήσεις των μεριδιούχων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το Ενεργητικό, την εβδομάδα που διανύσαμε, να σημειώσει αισθητή άνοδο 1,62% και να αναρριχηθεί στα 16,342 δις € (τα υψηλά 15ετίας καταρρίπτονται συνεχώς).

Η ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης περί των 260,177 εκατ. € οφείλεται πρωτίστως στις εισροές αξίας 157,566 εκατ. € και δευτερευόντως στη θετική μέση απόδοση της αγοράς, που κυμάνθηκε στο 0,43%. Σε παράλληλη τροχιά, επίσης, ήταν η κατεύθυνση των μεριδίων με 0,82%.

Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 10 επέτυχαν κέρδη, οι 7 ζημιές και μία είχε μηδενική μεταβολή καθαρών τιμών (Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου).

Σε μέσο ανοδικό πρόσημο απόδοσης ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 2,04%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 1,93% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,55%. Αντιθέτως, της υψηλότερη μέση αρνητική απόδοση υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -1,16%, τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,32% και τα Funds of Funds Ομολογιακά με -0,28%.

Η κινητικότητα των μεριδιούχων βρέθηκε στα ύψη, τόσο με νέες εισροές κεφαλαίων, όσο και με μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των κατηγοριών.

Ο μεγαλύτερος όγκος εισροών έλαβε χώρα στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 180,826 εκατ. €.

  • Για να μην υπάρξει, όμως, στρέβλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι τα 167,798 εκατ. € πραγματοποιήθηκαν σε έναν μόνον Α/Κ από τα 47 της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σε θετικό ισοζύγιο συναλλαγών ακολούθησαν τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 22,964 εκατ. € και τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 14,383 εκατ. €. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες εκροές υπήρξαν στα Funds of Funds Μικτά με 27,904 εκατ. €, στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 17,652 εκατ. € και στα Μικτά Α/Κ με 10,332 εκατ. €.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι αισθητές εκροές στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας μας εξέπληξαν.

Θεωρούμε, σχεδόν βέβαια, ότι η αξία των εξαγορών αυτών, όπως και των υπολοίπων κατηγοριών, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μεταφερθεί προς τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή.

  • Είναι η συνήθης διαδικασία αποψίλωσης κεφαλαίων από διάφορες κατηγορίες προς τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή που παρατηρούμε τους τελευταίους τουλάχιστον οκτώ μήνες και που, αν θέλετε, δεν μας βρίσκει σύμφωνους εξ ολοκλήρου.

Από την έναρξη του έτους το Ενεργητικό ήδη καταγράφει άνοδο της τάξεως του 3,68%, με θετική κίνηση μεριδίων 1,58%.

Η αύξηση της κεφαλαιοποίησης αγγίζει ήδη τα 556,888 εκατ. €, εκ των οποίων τα 483,083 εκατ. € προέρχονται από εισροές. Το τελευταίο μεταφράζεται σε ρυθμό εισροών προς ενίσχυση Ενεργητικού της τάξεως του 86,75%.

Ο υψηλότατος, αυτός, όγκος εισροών θα έχει συνέχεια στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς οι ΑΕΔΑΚ συνεχίζουν να δημιουργούν νέα Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας με τη πιθανή διανομή ετήσιου μερίσματος. Τρία ακόμη τέτοια νέα Α/Κ είχαν ημερομηνία έναρξης τη προηγούμενη εβδομάδα, δύο από τη Πειραιώς ΑΜ ΑΕΔΑΚ και ένα από την Optima ΑΜ ΑΕΔΑΚ.

Παραμένουν ‘πρωταθλητές” φετινών εισροών τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 474,726 εκατ. €. Ακολουθούν, σε απόσταση, τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 38,401 εκατ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 10,550 εκατ. €. Αντιθέτως, σε εκροές ξεχωρίζουν τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 23,942 εκατ. €, τα Funds of Funds Μικτά με 14,666 εκατ. και τα Μικτά Α/Κ με 6,142 εκατ. €.

 

Κατηγορία(ες)       Μεταβολή Μεταβολή Μέση
Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024
  23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024
Funds of Funds Μετοχικά 40 713.924.561 155.033.801 0,76% -0,02% 0,66%
Funds of Funds Μικτά 43 1.575.259.235 381.196.808 -0,13% -0,46% 0,38%
Funds of Funds Ομολογιακά 5 56.250.116 4.858.726 -0,95% -0,57% -0,28%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 12 817.623.746 190.197.357 2,16% 2,54% 0,05%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 3 30.806.756 1.619.976 1,74% -0,16% 1,93%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 22 233.660.484 44.251.863 2,79% 1,56% 1,24%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 1 397.694 140.404 -1,16% 0,00% -1,16%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 30.805.275 924.675 2,04% 0,00% 2,04%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 24.837.573 3.076.186 0,86% -0,29% 1,29%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 46 2.100.093.779 502.314.250 1,95% 0,17% 1,55%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 8 50.327.969 11.289.733 -0,59% -0,92% 0,21%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 57 3.170.291.174 306.636.030 0,44% -0,13% 0,50%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 82 4.031.792.921 462.587.732 4,71% 4,06% -0,10%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 2.395.192.791 337.302.321 0,04% 0,39% -0,14%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 451.306.213 122.481.723 -0,40% 0,01% -0,32%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 42.162.820 3.618.167 0,07% 2,34% -0,08%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 194.492.522 138.133.079 -0,99% -0,92% -0,04%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 17 433.187.845 42.716.540 0,00% -0,09% 0,00%
ΣΥΝΟΛΑ 406 16.352.413.475 2.708.379.371 1,62% 0,82% 0,43%

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ