Του Γιάννη Λεοντάρη

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας τα οποία οι φορείς του Δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση, δωρεάν, το αργότερο εντός 16 μηνών.

Ορισμένα δεδομένα του Δημόσιου τομέα, όπως τα μετεωρολογικά δεδομένα ή τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δημιουργούς υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας και έχουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να είναι ελεύθερα και δωρεάν διαθέσιμα στο κοινό, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Ο κανονισμός θεσπίστηκε βάσει της Οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα, η οποία ορίζει έξι κατηγορίες τέτοιων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας: γεωχωρικές πληροφορίες, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογία, στατιστικές, επιχειρήσεις και κινητικότητα.

Αυτό το θεματικό φάσμα μπορεί να επεκταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ώστε να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς.

Τα σύνολα δεδομένων θα είναι διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών και, κατά περίπτωση, προς μαζική τηλεφόρτωση.

Η αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων αναμένεται ότι θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων εταιρειών.

Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, βοηθώντας τες έτσι να προσελκύσουν επενδυτές.

Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων, όπως για την κινητικότητα ή τον γεωγραφικό εντοπισμό των κτιρίων, μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους τομείς της εφοδιαστικής ή των μεταφορών, καθώς και να βελτιώσει την αποδοτικότητα της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω της κατανόησης των ροών κυκλοφορίας ώστε να καταστούν πιο αποδοτικές οι μεταφορές.

Τα δεδομένα μετεωρολογικής παρατήρησης, τα δεδομένα ραντάρ, τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και τη ρύπανση του εδάφους μπορούν επίσης να στηρίξουν την έρευνα και την ψηφιακή καινοτομία, καθώς και τη χάραξη καλύτερα τεκμηριωμένης πολιτικής, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here