• «Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε αξία και ευημερία επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, στηρίζοντας την πράσινη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Αυτή η αποστολή, προσδιορίζει και το νέο ενεργό μας ρόλο»

Όπως ακριβώς είχε αποκαλύψει πριν από μία εβδομάδα, στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, μετατρέπει τον βαρύ μνημονιακό οργανισμό με το επονείδιστο φορτίο υποθήκης των 99 ετών που διευθύνει, σ’ ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο, το Υπερταμείο που στο εξής θα το αποκαλούμε Growth Fund κι έχει ήδη δρομολογήσει άμεσες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

  • Σε αντίθεση με άλλα “Υπερταμεία” άλλων ευρωπαϊκών χωρών, το Ελληνικό Growth Fund επιστρέφει χρήματα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επιπλέον επενδύει το 25% των εσόδων του σε νέες δραστηριότητες.

Ο κ. Γρήγορης Δ. Δημητριάδης μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου , υποσχέθηκε αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών  στοιχείων του Υπερταμείου κατά +15% μέχρι το 2024.

  • Η fast track αποτίμηση των ακινήτων που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και
  • η αξιοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας

βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της διοίκησης του Υπερταμείου.

Όσον αφορά στις άμεσες επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ έως το 2024, αυτές θα έρθουν μέσα από την άσκηση για πρώτη φορά του επενδυτικού ρόλου του Υπερταμείου στη χώρα.

Το Υπερταμείο στοχεύει μέσα στην τριετία 2022-2024 να βελτιώσει την απόδοση μερισμάτων προς το ελληνικό Δημόσιο κατά 60% και να επιτύχει αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15% έως το 2024.

Παράλληλα, το Growth Fund επιδιώκει να εξορθολογήσει τα λειτουργικά έξοδα και να σταθεροποιήσει την κερδοφορία ολόκληρου του Ομίλου σε ποσοστό πάνω από 30%. Τέλος, εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθει στα 85 εκατ. ευρώ.

Η Διοίκηση του Υπερταμείου παρουσίασε, τους 3 «mega» δείκτες απόδοσης για το 2024 που είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με την οικονομία, το περιβάλλον και τους πολίτες.

  1. Aύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά +15%
  2. Mείωση εκπομπών άνθρακα κατά -15%
  3. Aύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών κατά +40% από τις τιμές βάσης του 2021.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο δείκτης αναγνωρισιμότητας του Υπερταμείου στο Γενικό Κοινό, από 36% το Μάιο του 2021, έχει αυξηθεί σε 50% τον Ιούνιο του 2022.

Επί του παρόντος, μία σειρά από σημαντικά έργα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ή σε εξέλιξη.

Αυτά είναι :

α) το πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής και αποτίμησης της αξίας 1000 ακινήτων της ΕΤΑΔ σε συνεργασία με τη Διοίκησή της και με τον σχετικό διαγωνισμό να ξεκινά μέσα στο 2022,

β) η επανεκκίνηση της  Διώρυγας της Κορίνθου με αναβαθμίσεις στις αρχές Ιουλίου, και

γ) η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με στόχο να βγει στον αέρα άμεσα, και η σταδιακή ολοκλήρωση  των μελετών για την αξιολόγηση αξιοποίησης για τα 22 υπόλοιπα αεροδρόμια.

Σημαντικές εξελίξεις του τελευταίου ενάμιση έτους αφορούν στην τοποθέτηση της νέας Διοίκησης στο TΑΙΠΕΔ και την επιτάχυνση του πλάνου του, παράλληλα με την ταχεία ωρίμανση στρατηγικών έργων από το PPF.

Επίσης, την επίτευξη της συμφωνίας για την τιμή του ακατέργαστου νερού για την ΕΥΔΑΠ, την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του Θριασίου, την εκκίνηση αξιοποίησης των 22+1 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, τον νέο τρόπο αποζημίωσης με σκοπό τη μείωση των επιχορηγήσεων για τις Συγκοινωνίες Αθηνών.

Επιπλέον, το 2021 ήταν το έτος κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου 2022-2024 και ανανέωσης των business plans των εταιρειών προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, κ. Στέφανος Γιουρέλης, εστίασε στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού παρουσιάζοντας την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών και συνεργειών, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της θωράκισης του Ομίλου έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.

Ειδικότερα, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Υπερταμείο έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της χώρας. Με ένα ξεχωριστό ESG & Sustainability πλάνο δράσεων ανά εταιρεία, δημιουργεί ένα οικοσύστημα το οποίο συμβάλλει αθροιστικά στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Κλιματικού Νόμου και της Συμφωνίας του Παρισιού.

Πράσινη μετάβαση

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις του, θέτει κριτήρια ESG στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ενώ ευθυγραμμίζει τα επενδυτικά σχέδια των θυγατρικών του με την πράσινη μετάβαση.

Ειδικότερα:

o       Δημιουργείται Δείκτης απανθρακοποίησης και δρομολογείται ένα συγκεκριμένο πλάνο μετάβασης, με πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στις Συγκοινωνίες Αθηνών.

o       Υλοποιείται πανελλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ για την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση του Υπερταμείου που περιλαμβάνει την επίδραση στην εθνική οικονομία (ΑΕΠ-οικονομική επίδραση, επίδραση στην απασχόληση και στο περιβάλλον).

o       Στον άξονα της βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο/πελάτη, δημιουργούνται νέες υπηρεσίες που απλουστεύουν τις διαδικασίες και διευκολύνουν τους χρήστες, όπως Chatbot στον ΟΑΣΑ, συνεργασία των Business Units της ΕΤΑΔ με λιανεμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσία Online Ticketing στην Διώρυγα της Κορίνθου.

o       Στον άξονα βιωσιμότητας σε σχέση με τους εργαζόμενους, υλοποιείται έρευνα ικανοποίησης για όλο το οικοσύστημα σε συνεργασία με την εταιρία Great Place to Work, με σκοπό τον εντοπισμό των σημείων βελτίωσης της ενδοεταιρικής κουλτούρας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

o       Γίνεται επίσης αποτύπωση της κατάστασης της διαφορετικότητας και συμπερίληψης του Ομίλου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here