Όλοι συμφωνούν πως ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για έναν μακρόπνοο, συναινετικό, αναπτυξιακό σχεδιασμό είναι απαραίτητος.

Ωστόσο, ο διάλογος αυτός έως τώρα δεν ήταν εφικτός.Υπάρχουν άραγε αγεφύρωτες διαφωνίες;

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) ζήτησε από τη διαΝΕΟσις την εκπόνηση μιας μελέτης που απαντά σε αυτό το σημαντικό ερώτημα. 

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από τον αναπληρωτή Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργο Οικονομίδη και τον ερευνητή στο ΚΕΠΕ Χρήστο Τριαντόπουλο, αναλύει δημοσιοποιημένες εκθέσεις και αναλύσεις των κοινωνικών εταίρων – μελών της ΟΚΕ (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ κ.λπ.) και επιχειρεί να καταγράψει τα πιθανά σημεία σύγκλισης.

Και πράγματι, φαίνεται ότι σε πολλά θέματα υπάρχει η δυνατότητα για ευρεία και ισχυρή συναίνεση – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία, η γεφύρωση των οποίων θα αποτελούσε πρόκληση. Και μάλιστα, η συναίνεση μπορεί να επιτευχθεί σε μια σειρά από τομείς που είναι κρίσιμοι τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και, τελικά, για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Ελλάδα.

Πού υπάρχει σύγκλιση; Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς:
Δημόσια Διοίκηση
————————————————–
 • Αναδιάρθρωση δομών και φορέων
 • Δημιουργία συστήματος περιγραφής, στοχοθέτησης και αξιολόγησης θέσεων στελεχών του δημοσίου
 • Εδραίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Φορολογία
————————————————–
 • Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
 • Υιοθέτηση απλού, σταθερού, δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος
 • Χαμηλότεροι συντελεστές φορολογίας
Δικαιοσύνη
————————————————–
 • Μείωση του μεγάλου βάρους των εκκρεμών υποθέσεων
 • Εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 • Προώθηση διαδικασιών εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Ταχεία απονομή δικαιοσύνης
Αγορές Προϊόντων
————————————————–
 • Άρση των εμποδίων της επιχειρηματικότητας (ίδρυση & λειτουργία επιχειρήσεων)
 • Απελευθέρωση επαγγελμάτων
 • Μείωση της γραφειοκρατίας
Εργασιακά
————————————————–
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
 • Ύπαρξη κατώτατου μισθού
Ασφαλιστικό
————————————————–
 • Εξορθολογισμός των συνταξιοδοτικών απολαβών
 • Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
Κοινωνική Πρόνοια
————————————————–
 • Επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
————————————————–
 • Βελτίωση του πλαισίου εξυγίανσης και πτώχευσης
 • Περιορισμός των κόκκινων δανείων
Εκπαίδευση
————————————————–
 • Σύνδεση παραγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Αύξηση των εκπαιδευτικών πόρων
 • Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ
 • Ποιοτική βελτίωση σε όλες τις βαθμίδες
Υγεία
————————————————–
 • Νέες τεχνολογίες, ψηφιακές πλατφόρμες στα νοσοσκομεία
 • Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας
 • Εξορθολογισμός της αναλογίας ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού
 • Εκσυγχρονισμός της διοίκησης των νοσοκομείων

Υπάρχουν όμως και πολλά σημεία, ιδιαίτερα στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής προστασίας και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας όπου η μελέτη εντοπίζει διαφοροποιήσεις. Τυχόν συγκλίσεις σε αυτά τα σημεία θα μπορούσαν να συζητούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η προώθηση των σημείων σύγκλισης που υπάρχουν, όμως, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here