Οι αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο της υγείας την τελευταία περίοδο έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές, νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ένα ευρύ πεδίο δράσης start-ups και άλλων digital πρωτοβουλιών.

Η Ψηφιακή Υγεία έχει τεθεί στο προσκήνιο, ως ηγέτης και αρωγός του ευρύτερου κλάδου, διαδραματίζοντας ρόλο-καταλύτη στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την πρόοδο όσον αφορά την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών.

Με τα σημερινά δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας παγκοσμίως σε αναπτυγμένες και μη κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της Υγείας.

Εκτινάσσονται οι επενδύσεις παγκοσμίως

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί των αλλαγών που συντελούνται επί καιρώ. Αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες και ουσιώδεις, σύμφωνα με τις επιταγές του σύγχρονου κόσμου, όπου οι εξελίξεις στο «μέτωπο» του κορωνοϊού, οι ασθένειες, αλλά και οι σύγχρονες παθογένειες των συστημάτων υγείας απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Σύμφωνα με έκθεση της Rock Health οι εταιρείες ψηφιακής υγείας έσπασαν και πάλι το ρεκόρ της χρηματοδότησης στις ΗΠΑ, με τη συγκέντρωση κονδυλίων ύψους 5,4 δις δολαρίων μόλις το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Εξ αυτών, 926 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν σε εταιρείες Τηλεϊατρικής. Επιπλέον, περίπου 588 εκατομμύρια δολάρια διοχετεύθηκαν σε νεοσύστατες εταιρείες. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του 2020 έως σήμερα έχουν γίνει 214 νέες επενδύσεις στην Ψηφιακή Υγεία.

Ραγδαία άνοδος παρατηρείται και στην Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο. Οι νεοσύστατες εταιρείες ψηφιακής υγείας στη Γηραιά Ήπειρο έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα από 1.300+ συμφωνίες από το 2015, ενώ οι ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, εκτοξεύουν τον δείκτη των επενδυτικών πρωτοβουλιών στο Digital Health.

Πρόσφατες επενδύσεις έχουν γίνει σε κορυφαίες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης όπως η Oxford Nanopore Technologies στο Ηνωμένο Βασίλειο ($740 εκατ. χρηματοδότησης ίδιων κεφαλαίων), η Doctolib στη Γαλλία ($267 εκατ.) και η KRY ($251 εκατ.) στη Σουηδία.

Οι επενδύσεις και οι συνέργειες συνδράμουν στη συνεχή επέκταση του κλάδου. Άλλωστε συμφωνίες όπως της γερμανικής Bayer με την Informed Data Systems Inc. (One Drop), ύψους 98 εκατ. δολ. για την από κοινού ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων υγείας αλλά και η συγκέντρωση $50 εκατ. που ανακοινώθηκε από την APEX Ventures της Αυστρίας για την προώθηση της Ψηφιακής Υγείας αποτυπώνουν την μεγάλη άνθιση που γνωρίζει ο κλάδος.

Μεταξύ των χωρών όπου καλλιεργείται πρόσφορο έδαφος για υποψήφιους επενδυτές βρίσκεται και η Ελλάδα. Η έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας επιτάχυνε τις εξελίξεις, καθώς υπάρχει πρωτοφανής ζήτηση λύσεων τεχνολογίας (digital health) για έναν τομέα που αφορά την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Εξάλλου έκθεση της EY δείχνει ότι η χώρα μας παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις λόγω της ποιότητας ζωής, των τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υποδομών και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο πλαίσιο αυτό, κολοσσοί όπως η αμερικανική Cisco και η πολυεθνική Pfizer, ανακοίνωσαν προγράμματα χρηματοδότησης ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία κέντρων ανάπτυξης στην Ελλάδα που θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των digital skills, το ΙοΤ και τα big data, σε πλήθος τομέων, μεταξύ άλλων και σε αυτόν της Υγείας.

Ένα γεγονός που δεν είναι τυχαίο

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ψηφιακή Υγεία αυξάνονται ραγδαία. Κατά την τελευταία δεκαετία, στον τομέα αυτό έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με αύξηση 400% σε επενδυτικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μέσω των επενδυτικών επιλογών τους, οι venture capital investors καινοτομούν στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη, διαμορφώνοντας το μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση εξειδικευμένους δείκτες εξοικονόμησης από διεθνείς μελέτες προκύπτει ότι η ανταποδοτικότητα μιας επένδυσης στην Ψηφιακή Υγεία είναι ένα προς επτά. Δηλαδή εάν επενδύσεις ένα ευρώ σου γυρίζει πίσω επτά. Εάν επενδύσουμε 50 εκ. ευρώ, μπορούμε να έχουμε όφελος 350 εκατ. ευρώ.

Δύο τομείς αναμένεται στο εγγύς μέλλον να προσελκύσουν σημαντικούς επενδυτές και επενδυτικά σχήματα, διπλασιάζοντας τη χρηματοδότησή τους:

Ο πρώτος αφορά εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης on demand (από επείγουσα φροντίδα στο σπίτι έως ψηφιακή ιατρική παρακολούθηση). Ο δεύτερος αφορά εταιρείες Τηλεϊατρικής που κέντρισαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των επενδυτών μετά και το ξέσπασμα της πανδημίας.

Τούτων λεχθέντων, η υγεία αποτελεί θετική οικονομική επένδυση και δεν θεωρείται επιπλέον κόστος. Με την διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο στο παγκόσμιο επενδυτικό και παραγωγικό περιβάλλον στις επιστήμες υγείας, αξιοποιώντας τις ακαδημαϊκές, παραγωγικές και ψηφιακές δυνατότητες της χώρας, ενισχύοντας καινοτόμες επιχειρηματικές προσεγγίσεις (start-ups), τεχνολογικές υποδομές και επιχειρηματικό δυναμικό.

Το success story της Vidavo

Ένα απτό παράδειγμα μιας σύγχρονης και επιτυχημένης στον κλάδο εταιρείας που ξεκίνησε με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών είναι η VIDAVO.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία τηλεϊατρικής και εφαρμογών ψηφιακής υγείας κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της υγείας, συνδέοντας άρρηκτα το όνομά της με την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τελικά, το μέλλον του κλάδου.

Με έναν μακρύ κατάλογο πελατολογίου, που περιλαμβάνει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς, η Vidavo διαθέτει τεκμηριωμένα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης διαχείρισης ιατρικών δεδομένων.

Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας, ενώ διαθέτει ένα ισχυρό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αναπτύσσει και βελτιώνει διαρκώς τα καινοτόμα προϊόντα της.

Κάποιες από τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν:

-Καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών της υγειονομικής περίθαλψης
-Πρωτοποριακές ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής υγείας, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων
-Εύχρηστα τεχνολογικά προϊόντα και εργαλεία για τους πολίτες, ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.
-Μια γέφυρα στο χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας και της εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here