Παρουσία στα Ποσειδώνια 2024 με ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για την κυβερνοασφάλεια, την ευέλικτη εργασία και την αποδοτικότητα

Η ναυτιλία αποτελεί κύριο παραγωγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο ως κλάδος αντιμετωπίζει καθημερινά σύνθετες επιχειρησιακές προκλήσεις και αντιξοότητες. Το Vodafone  Business απαντά στις ανάγκες αυτές ως ο αξιόπιστος συνεργάτης που διαθέτει τις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση και λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και την αδιάλειπτη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς τους, από το καράβι μέχρι τα γραφεία και το λιμάνι. 

Η Vodafone έδωσε το παρών και στον φετινό θεσμό των Ποσειδωνίων, με ειδικό περίπτερο του Vodafone Business όπου παρουσιάστηκαν προηγμένες λύσεις τεχνολογίας για τη ναυτιλία. Εκεί, πλήθος στελεχών του ναυτιλιακού κλάδου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο χέρι ψηφιακά εργαλεία που καλύπτουν τις ανάγκες όχι μόνο των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και του συνόλου των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. 

Καθώς η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας δημιουργεί νέα δεδομένα για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας, την ενίσχυση της ευελιξίας και αποδοτικότητας, την έγκαιρη λήψη αποφάσεων, την δυνατότητα των εταιρειών να δημιουργούν προστιθέμενη αξία, να ενισχύουν τις βιώσιμες πρακτικές τους και να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, οι λύσεις που παρουσιάστηκαν επικεντρώθηκαν ιδιαιτέρως στους πυλώνες της ψηφιακής ασφάλειας, της ευέλικτης εργασίας και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Αξιοσημείωτο, μάλιστα, είναι ότι οι λύσεις αυτές διατρέχουν όλα τα σημεία της δραστηριότητας μιας ναυτιλιακής εταιρείας, από το καράβι και το λιμάνι μέχρι τα γραφεία, με κοινό παρονομαστή τους την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την επίτευξη επιχειρησιακής συνέχειας και την προστασία των δεδομένων στο Cloud, πάντοτε υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων συμβούλων της Vodafone.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, το Vodafone Business προσφέρει πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία ευαίσθητων δεδομένων και διακινούμενων πληροφοριών ζωτικής σημασίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία εταιρειών. 

Επιπλέον, ψηφιακά εργαλεία για ευέλικτη εργασία ενισχύουν αποφασιστικά την παραγωγικότητα σε έναν κλάδο που είναι κατεξοχήν δομημένος πάνω στην κινητικότητα, ενώ με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν πλέον να αυτοματοποιούν διαδικασίες, απελευθερώνοντας χρόνο και πόρους για άλλες εργασίες. 

Τέλος, με δεδομένο ότι επιχειρήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας απαιτείται να είναι hyperconnected και να εξασφαλίζουν ότι άνθρωποι, δίκτυα και διαδικασίες φτάνουν στο μέγιστο σημείο των επιδόσεών τους, η Vodafone έχει αναπτύξει επαναστατικές και πλήρως παραμετροποιήσιμες λύσεις εταιρικών δικτύων, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το SD-WAN και τα Mobile Private Networks. Tο μεν SD-WAN είναι μια υπηρεσία δικτύου που παρέχει αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις να συνδέσουν γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα τις εγκαταστάσεις τους με cloud-based υπηρεσίες δικτύου, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιβλέπουν και να διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυο τηλεπικοινωνιών τους μέσω μιας εύχρηστης πλατφόρμας, εξοικονομώντας χρόνο, προσπάθεια και κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κορυφαίοι οργανισμοί στην Ελλάδα έχουν ήδη υιοθετήσει το Vodafone SD-WAN, και έχουν κάνει το επόμενο βήμα για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό συνδέοντας ακόμα και κάποια από τα καταστήματα τους τα οποία βρίσκονται πάνω σε πλοία ακτοπλοϊκών γραμμών. Επιπλέον, το Mobile Private Network, ένα ιδιωτικό δίκτυο κινητής, υψηλών ταχυτήτων, απόκρισης και διαθεσιμότητας, που αξιοποιεί την τεχνολογία 5G, είναι μια εξειδικευμένη λύση που βελτιώνει τις ψηφιακές υποδομές και τεχνολογικά μέσα του λιμένα, αυτοματοποιεί τις λειτουργίες του και εξασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών ταχύτερα, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές, και με απόλυτη ασφάλεια.

Μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες του Vodafone Business εδώ: https://www.vodafone.gr/business