Θέσεις «μάχης» λαμβάνουν οι servicers, προκειμένου να διεκδικήσουν τη διαχείριση των νέων τιτλοποιήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στον «Ηρακλή ΙΙΙ», εντείνοντας, παράλληλα, τη δραστηριοποίησή τους στη δευτερογενή αγορά, μέσω συλλογικών ή και μεμονωμένων πωλήσεων, γεγονός που θα τους εξασφαλίσει αφενός, υψηλότερο μερίδιο αγοράς και αφετέρου, μεγαλύτερες προμήθειες. 

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων mega servicers – doValue, Intrum, Cepal και QQuant – οι οποίοι, άλλωστε, διαχειρίζονται το 90% των «κόκκινων» δανείων, η τρέχουσα χρονιά θα είναι εξίσου δυναμική με το 2023 για την αγορά, τόσο πρωτογενώς, με την ενεργοποίηση του «Ηρακλή ΙΙΙ», όσο και δευτερογενώς, με τις συναλλαγές από… δεύτερο χέρι να ανεβάζουν ταχύτητες.

«Παρόλο που τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2023, με τους σχετικούς δείκτες NPE να διαμορφώνονται σε μονοψήφια ποσοστά, αυτά παραμένουν μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω μείωση μέσω νέων επικείμενων τιτλοποιήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων και συνεπώς, σε μεγέθυνση της αγοράς διαχείρισης για την εταιρεία», σημειώνει η doValue. 

Η Intrum από την πλευρά της, παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και, όπως επισημαίνεται, θα συνεχίσει να προσελκύει νέες συνεργασίες για την περαιτέρω αύξηση και διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης. «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες παρουσιάζει η δευτερογενής αγορά που αναδύεται λόγω των τιτλοποιήσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά τα τελευταία τρία έτη. Η δευτερογενής αγορά αναμένεται να προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια, πέραν των όσων έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά. Η Intrum Hellas διαθέτει τους πόρους και την τεχνογνωσία ώστε να προσελκύσει νέες συνεργασίες διαχείρισης μέσω της δευτερογενούς αγοράς», σημειώνεται. 

Για το 2024 η Cepal προσδοκά περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ βασική της επιδίωξη είναι η ενοποίηση των λειτουργιών και των οργανωτικών υποδομών της, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, ενώ στην ενίσχυση της θέσης της με την ανάληψη διαχείρισης νέων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων κυρίως στη δευτερογενή αγορά, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής ανάλυσης χαρτοφυλακίων προς πώληση, καθώς και εργασιών υποστήριξης διαχείρισης χαρτοφυλακίων (back office, loan administration) στοχεύει η Qquant.