Αύξηση στις καθαρές πωλήσεις, τα EBITDA και τα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψε ο όμιλος της Βιοκαρπέτ για τη χρήση του 2019.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση σε επίπεδο ομίλου:
– Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2019 σε 125,75 εκατ.€ έναντι 119,41 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2018, αύξηση κατά 5,31%.

– Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2019 σε 71,38 εκατ. € έναντι 68,37 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2018. Αύξηση κατά 4,39%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 56,75% του συνολικού τζίρου.

– Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε 54,38 εκατ. € έναντι 51,04 εκατ.€ το 2018. Αύξηση κατά 6,54%.

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε 9,53 εκατ.€, έναντι 7,34 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2018. Αύξηση κατά 29,84%.

– Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2019  1,27 εκατ.€, έναντι κερδών 0,19 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2018.

– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε 0,94 εκατ. € έναντι κερδών 0,20 εκατ. € την αντίστοιχη του 2018.

– Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2019 σε 7,47 εκατ.€ έναντι 7,45 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2018.

– Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε 1,02εκατ.€ έναντι ζημιών (0,03) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2018.

– Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (0,88) εκατ.€ κατά την χρήση του 2019, έναντι (1,28) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2018. Μείωση ζημιών κατά 31,25%.

– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων της μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε ζημιές (0,88) εκατ. € έναντι ζημιών (1,28) εκατ. € το 2018.

Η Διοίκηση του Ομίλου Λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια των κυβερνητικών αποφάσεων προκειμένου να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα λαμβάνοντας μέτρα με κύριους στόχους:

– την προστασία της υγείας των εργαζομένων – πελατών – συνεργατών

– τον έλεγχο της ρευστότητας

– την παρακολούθηση των κυβερνητικών μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων προς όφελος του ΟΜΙΛΟΥ.

Οσον αφορά τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη του ΟΜΙΛΟΥ μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σήμερα. Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας. Η πτώση του κατασκευαστικού κλάδου και του τουρισμού λόγω των μέτρων για το covid-19 επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στον τζίρο του ΟΜΙΛΟΥ το πρώτο 4μηνο του 2020.

Ευελπιστούμε σε ανάκαμψη του οικονομικού εν γένει κλίματος τους επόμενους μήνες.

Οσον αφορά τα αποτελέσματα του 2019 παρατηρούμε σημαντική βελτίωση στα οικονομικά στοιχεία του ΟΜΙΛΟΥ λόγω κυρίως της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ που πραγματοποιεί  το 95% του κύκλου εργασιών του ΟΜΙΛΟΥ. Τα κέρδη του ΟΜΙΛΟΥ του 2019 ανήλθαν σε 1,27 εκατ.€ έναντι 0,19 εκατ.€ το 2018 με αύξηση τζίρου 5,31 % και σημαντική αύξηση του EBITDA από 7,34 εκατ.€ το 2018 σε 9,53 εκατ.€ το 2019 αύξηση κατά 29,84%. Το ΔΣ του ΟΜΙΛΟΥ υλοποιεί με σταθερά βήματα το πλάνο των επενδύσεων που σχεδιάστηκε για την επόμενη τριετία 2020-2023. Ηδη έχει ξεκινήσει η επένδυση της νέας σύγχρονης μονάδας βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων στο Κουλούρι-Λάρισας. Επίσης κατασκευάστηκε Φ/Β σταθμός 1 MW από την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στο Κουλούρι   και κατασκευάζεται επίσης Φ/Β σταθμός 1 MW από την μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στο Λουτρό Λάρισας που θα συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ τον επόμενο μήνα.

Ετσι  συνεχίζεται η επέκταση του ΟΜΙΛΟΥ στην Πράσινη Ενέργεια μέσω κυρίως της μητρικής εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ η οποία κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 5,5 MW ενώ η ΕΞΑΛΚΟ 3,5 MW και γίνονται ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση άλλων 10 MW για λογαριασμό της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ. Στόχος του ΟΜΙΛΟΥ είναι στα επόμενα 2 έτη να λειτουργούν Φ/Β σταθμοί 30 ΜW.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here