Έξοδο στις αγορές με εξαετές ομόλογο διοργανώνει η Τρ. Πειραιώς. Η τράπεζα έδωσε mandate σε BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές από σήμερα.

Θα ακολουθήσει η έκδοση του εξαετούς ομολόγου, που θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.